Kwaliteitsmonitor prikkel voor fietsregio’s

Jaarlijks stappen miljoenen mensen op de fiets voor een korte of langere recreatieve fietstocht. Ruim 30.000 km LF-routes en aansluitende regionale knooppuntroutes ligt voor hen klaar. Maar welke regio scoort nu het best als het gaat om kwaliteitsbehoud en -verbetering?

Het Fietsplatform heeft als onafhankelijk orgaan hiervoor een objectief landelijk vergelijkend onderzoek ontwikkeld: de kwaliteitsmonitor fietsregio’s. In 2012 verdienen 10 van de 20 onderzochte regio’s 4-sterren. Achterhoek en provincie Overijssel hebben hierbinnen de hoogste scores, zo bleek gisteren tijdens de presentatie van de kwaliteitsmonitor op het jubileumsymposium van het Fietsplatform.

Op foto v.l.n.r. Theo de Rooij (voormalig wielrenner en teammanager Rabo-wielerploeg), Theo Rietkerk (Gedeputeerde provincie Overijssel), Jan Dijkema (voorzitter Fietsplatform), Minou van Dillen (directeur Recreatieschap Achterhoek-Liemers).

Landelijk onderzoek
De kwaliteitsmonitor moet regio’s prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Getoetst wordt vooral op aspecten waarop de regio’s zelf invloed kunnen uitoefenen. Anders dan diverse bestaande onderzoeken betreft de kwaliteitsmonitor een landelijk onderzoek. De twaalf Nederlandse provincies en acht belangrijke toeristische regio’s zijn meegenomen, te weten: de Friese Waddeneilanden; Kop van Overijssel/IJsseldelta/Vechtdal; Salland; Twente; Achterhoek; Veluwe; Rivierengebied/Regio Arnhem-Nijmegen en tot slot Texel.

Vak- en consumentenoordeel
De kwaliteitsmonitor bestaat uit een vakinhoudelijk onderzoek en de inbreng van de fietser. Het vakoordeel en het consumentenoordeel zijn samengebracht op basis van een weging van factoren. Zes onderdelen zijn uitgewerkt: landschap, toegankelijkheid, kwaliteit routenetwerken, voorzieningen, beheer routenetwerken en onderhoud bewegwijzering.

Achterhoek en provincie Overijssel beste score
Om regio’s te prikkelen te blijven investeren in het recreatieve fietsen wordt gewerkt met een sterrensysteem. Regio’s kunnen 1 tot 5 sterren verdienen, mede op basis van hun inspanningen. Geen enkele regio scoort onder de 2 sterren bij de totaalwaardering. Dit klopt met het algemene beeld: in Nederland Fietsland bestaan geen slechte fietsgebieden, hooguit minder goede. Tien regio’s scoren 4 sterren: Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Friese Waddeneilanden, Kop van Overijssel/ IJsseldelta/ Vechtdal, Salland, Twente, Achterhoek en Texel. Binnen de 4-sterren provincies scoort Overijssel het hoogst. Bij de toeristische regio’s is dat de Achterhoek. Als alle gebieden, zowel de provincies als de regio’s, bij elkaar worden genomen, komt de Achterhoek ook als best scorende uit de bus.

Winst boeken
Geen enkele regio komt op 5 sterren uit. Voor sommige regio’s zal dat lastig worden omdat een aantal aspecten, zoals het landschap, niet beïnvloedbaar is. Sommige gebieden zijn qua afwisseling en structuur nu eenmaal geliefder bij het gemiddelde publiek dan andere. Maar er is nog winst te boeken; alle regio’s zouden op grond van beïnvloedbare aspecten, zoals kwaliteit van het routenetwerk, aanbod van specifieke voorzieningen en beheer en onderhoud, op 4 of 5 sterren uit kunnen komen.

“Het Fietsplatform heeft nu de eerste landelijke kwaliteitsmonitor fietsregio’s afgeleverd en is voornemens deze ieder jaar te herhalen”, aldus voorzitter Jan Dijkema. “Uitbreiding van regio’s en onderwerpen is daarbij mogelijk.”

Plaats een reactie