Kwaliteitsmeting gezondheidszorg nog volop in discussie

De kwaliteit van gezondheidszorg ‘zichtbaar’ maken was de afgelopen jaren een belangrijk doel van de overheid. Het lukte maar zeer gedeeltelijk. In een signalement brengt de Gezondheidsraad de discussie over het meten van de kwaliteit van ziekenhuiszorg in kaart. Het is volgens de raad het beste om uit te gaan van kwaliteitsregistraties die zorgverleners zelf opzetten en niet van lijstjes indicatoren die van bovenaf zijn opgelegd.

Discussie over publiceren uitkomsten
Kwaliteit van zorg meten blijkt anno 2013 nog steeds bijzonder lastig. Over sommige aspecten bestaat overeenstemming. Zo zijn deskundigen het er over eens dat complexe chirurgie meer kans van slagen heeft naarmate in een ziekenhuis de ingreep vaker verricht wordt. De verschillen van mening spitsen zich toe op het meten en publiceren van de uitkomsten van gezondheidszorg. Sommigen zweren bij uitkomstindicatoren: alleen die geven inzicht in wat de gezondheidszorg ‘oplevert’ aan levensverlenging en kwaliteit van leven. Anderen wijzen erop dat verschillen in uitkomstindicatoren ook toevallig kunnen zijn of veroorzaakt door registratieproblemen of verschillen in patiëntenpopulaties. Gestandaardiseerde sterftecijfers, bijvoorbeeld, kunnen belangrijke kwaliteitsproblemen aan het licht brengen, maar kunnen de plank ook lelijk mis slaan.

Kwaliteitsregistraties van zorgverleners bieden mogelijkheden
Velen zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsregistraties die zijn opgezet door zorgverleners belangrijke informatie kunnen leveren. Deze registraties dekken echter niet alles wat er op kwaliteitsgebied toe doet, zijn in de regel monodisciplinair en kosten veel kostbare tijd van zorgverleners. Deze bezwaren zouden – op termijn – wellicht te verhelpen zijn door standaardisatie van elektronische patiëntendossiers (epd’s), zodat kwaliteits- gegevens met een druk op de knop kunnen worden uitgelezen. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk of zo’n standaardisatie van epd’s in Nederland haalbaar is, en ook niet of de doelmatigheidswinst werkelijk zo groot zal zijn als gehoopt.

Hoe nu verder?
De Gezondheidsraad concludeert dat het de moeite waard is om te investeren in kwaliteitsregistraties en in het verlagen van de kosten daarvan. Zorgverleners, bestuurders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en Inspectie voor de Gezondheidszorg zouden gezamenlijk de mogelijkheden van uitkomstindicatoren moeten onderzoeken en afspraken moeten maken over het gebruik ervan. Tegelijk zullen ZonMw en Kwaliteitsinstituut gezamenlijk – in samenwerking met andere partijen en gefaciliteerd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – de kennisinfrastructuur moeten opbouwen die nodig is om bewaking, verbetering en verantwoording van de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te tillen.

Plaats een reactie