Kwaliteitslabels beperken toegang voedsel uit ontwikkelingslanden

De eisen die supermarkten stellen aan boeren en tuinders op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit, beperken de toegang van voedsel uit ontwikkelingslanden naar Europa.

Kwaliteitssystemen vereisen namelijk een organisatiegraad en welvarendheid die ontwikkelingslanden ontberen. Dat stelt de Wageningse econoom Thomas Herzfeld met twee Duitse collega’s in een artikel in Food Policy. Hij doelt op private kwaliteitssystemen als Global GAP (Good Agricultural Practice), die wereldwijd door supermarkten aan voedselproducenten worden gesteld. De boeren en tuinders die aan dit soort kwaliteitssystemen deelnemen, komen vooral uit Europa en landen die een goede handelsrelatie hebben met Europa, zegt Herzfeld.

Bedrijven en boeren uit ontwikkelingslanden hebben moeite om te voldoen aan deze kwaliteitsstandaarden. Ze vereisen tracking & tracing, voedselcontrole en ketenmanagement – een infrastructuur die menig ontwikkelingsland mist. Herzfeld constateert een sterk verband tussen de economische ontwikkeling van een land en het aantal boeren uit dat land dat deelneemt aan kwaliteitslabels.

Ontwikkelingslanden worden niet uitgesloten, zegt de econoom, maar certificering bemoeilijkt nieuwe spelers op de voedselmarkt wel.

Auter: Albert Sikkema

Plaats een reactie