Kwaliteitskoepel.nl een kwaliteitsimpuls voor medisch-specialistische zorg

Met de lancering van de website van de Kwaliteitskoepel krijgt de medisch-specialistische zorg in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls. Alle richtlijnen voor medisch-specialistische zorg zijn te vinden op een speciale website: www.kwaliteitskoepel.nl.

De Kwaliteitskoepel is een samenwerkingsverband van de 29 wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Met dit initiatief willen medisch specialisten de toetsbaarheid en transparantie van zorg versterken. Voor de patiënt betekent dit dat de dokter altijd de professionele richtlijnen van zijn specialisme en andere specialismen tot zijn beschikking heeft. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Wetenschappelijke verenigingen en Orde van Medisch Specialisten bundelen krachten

De website wordt woensdag 8 juini 2011 door de gezamenlijke medisch specialisten in Den Haag aangeboden aan Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid en in het Havenziekenhuis in Rotterdam aan de medische staf en vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars. Frank de Grave, de voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, is ook aanwezig zijn bij deze belangrijke gebeurtenis.

Kwaliteitsinstrumenten
De website is het eerste product van de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten i.o.: een gezamenlijk initiatief van alle 29 wetenschappelijke verenigingen en de OMS. De website is een essentieel instrument om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg transparant te maken. De Kwaliteitskoepel richt zich op het ontwikkelen, bundelen en ontsluiten van kwaliteitsinstrumenten voor en door medisch specialisten. Naast een praktische kwaliteitsbibliotheek die de richtlijnen overzichtelijk weergeeft, bevat de website actuele berichten en achtergronden over medisch specialistische zorg. In de toekomst zullen ook andere kwaliteitsinstrumenten, zoals normen en indicatoren een plek krijgen op de website.

Samen sterk
Cardioloog dr. Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad Kwaliteit, is opgetogen over de website: “Op deze manier laten medisch specialisten gezamenlijk zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van kwaliteit. Daarnaast is het een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen de verschillende specialisten en de OMS. Samen sterk voor kwaliteit is hierbij het motto. De website betekent een forse kwaliteitsimpuls voor de medisch-specialistische zorg in Nederland.”

Voor de kwaliteit van de medisch specialistische zorg zijn richtlijnen van vitaal belang. Een richtlijn vormt een maatstaf voor verantwoorde zorg en een norm voor in medisch-technisch opzicht goed en doelmatig medisch-specialistisch handelen. Tot op heden was er geen plek waar de medisch-specialistische richtlijnen overzichtelijk en toegankelijk te vinden waren.

Gesprekspartner
Het komende jaar wordt verder gewerkt aan de invulling van de website, met onder andere per richtlijn een samenvatting en patiënteninformatie. Daarnaast wordt de inrichting van de organisatie verder uitgewerkt. De Koepel heeft als ambitie de professionele en betrouwbare gesprekspartner te zijn van onder andere patiëntenorganisaties, overheid, verzekeraars, en, in de toekomst, het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg, als het gaat om de kwaliteit medisch-specialistische zorg.

Plaats een reactie