Kwaliteitskeurmerk voor laboratoria van Meander

Het laboratorium voor medische microbiologie en medische immunologie van Meander Medisch Centrum heeft het CCKL-keurmerk behaald. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan laboratoria die uiterst zorgvuldig werken en een up to date kwaliteitssysteem hebben. De nieuwe erkenning past in het kwaliteitsstreven van Meander Medisch Centrum als topklinisch opleidingsziekenhuis.

Meander Medisch Centrum heeft diverse keurmerken voor kwaliteit. Patiënten letten hier steeds vaker op bij de keuze voor een ziekenhuis. Het CCKL-keurmerk wordt ook gevoerd door het Klinisch Chemisch Laboratorium (voor onder meer bloedonderzoek). Ook voor andere laboratoriumafdelingen in een ziekenhuis wordt het steeds meer van belang om gecertificeerd te worden.

Infecties en afweersysteem
Op het medisch microbiologisch laboratorium verrichten artsen-microbioloog, medisch moleculair mi-crobioloog en analisten onderzoek naar micro-organismen die bij de mens infecties kunnen veroorzaken (bacteriën, virussen, schimmels, gisten, parasieten). Dit kan door het aantonen van de ziekteverwekker door middel van het ‘op kweek zetten’, kijken door de microscoop, DNA/RNA-onderzoek of het aantonen van antistoffen tegen een ziekteverwekker.

Op het medisch immunologisch laboratorium onderzoeken een medisch immunoloog en analisten lichaamsmateriaal (meestal bloed) van patiënten om afwijkingen van het afweersysteem op te sporen. On-derzoek vindt plaats naar allergieën, naar de oorzaak van slechte weerstand tegen infecties (een zg. immuundeficiëntie), naar auto-immuunziekten waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen lichaams-eigen stoffen (zoals bij reuma) en op het gebied van het vaststellen en onderscheiden van diverse typen leukemieën en lymfomen.

Veel belangstelling
Door een snelle en nauwkeurige analyse en diagnose kunnen patiënten de behandeling krijgen die het beste voor hen geschikt is. Het is een afdeling van het ziekenhuis ‘achter de schermen’ waar geen pati-enten komen. “Toch merken we dat er veel belangstelling is voor dit werk”, aldus coördinerend hoofd-analist Gerard van Dijk. “Op de open dag in maart liep het storm bij onze informatiekraam. Het is voor jong en oud fascinerend wat je allemaal kunt ontdekken door een microscoop. Een wereld op zich.”

Onafhankelijke keuring

CCKL is de stichting die zich in Nederland richt op de bevordering van de kwaliteit van het laboratori-umonderzoek en verantwoordelijk is voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Hiertoe voert CCKL onafhankelijke keuringen uit van laboratoria. Leidraad daarbij is de CCKL Praktijkrichtlijn. Deze richtlijn heeft internationaal veel waardering geoogst en heeft aan de basis gestaan van de wereldwijde norm voor medische laboratoria: ISO 15189.

Het laboratorium voor medische microbiologie en medische immunologie van Meander heeft het CCKL accreditatiekeurmerk ontvangen na een uitgebreide toetsing van het laboratorium aan de hand van deze CCKL Praktijkrichtlijn.

Plaats een reactie