Kwaliteitskeurmerk e-mental health in de maak

Het Trimbos-instituut is samen met andere partijen bezig met het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk voor e-health interventies. Met het kwaliteitskeurmerk kan de gebruiker in één oogslag zien of een e-mental health interventie kwalitatief goed is.

E-mental health werkt
E-mental health heeft zich inmiddels bewezen. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de (kosten-) effectiviteit van verschillende online interventies voor onder andere depressie, angststoornissen en problematisch alcoholgebruik. Hieruit komt naar voren dat deze stoornissen effectief behandeld kunnen worden met behulp van online-interventies.

Steeds meer aanbod
Het aanbod is groeiende. Er zijn websites beschikbaar over angst, paniek, fobieën, alcohol, drugs, roken, gokken en depressie in het hele interventiespectrum van preventie, behandeling en zorg. Voor diverse stoornissen is aanbod in ontwikkeling. Mogelijkheden variëren van het geven van algemene informatie over een ziekte of aandoening (psycho-educatie) tot zelftesten, lotgenotencontact en behandeling.

Kwaliteitskenmerk
Met het groeien van het aanbod groeit ook de roep vanuit zowel het veld als de gebruiker om helderheid over de kwaliteit van het e-mental health aanbod. Samen met andere partijen is het Trimbos-instituut bezig met de productie en implementatie van ‘De Keurkring’, een instrument voor de kwaliteitsbeoordeling van e-mental health interventies. Hierbij worden kwaliteitscriteria uitgewerkt. Het streven is om een laagdrempelig instrument voor zelfcertificering te maken. Naast een expertoordeel zullen ook de ervaringen van gebruikers met de interventies een plek krijgen.

Het kwaliteitsinstrument is in het voorjaar van 2012 online beschikbaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie: Odile Smeets (osmeets@trimbos.nl) tel. 030-2971100.

Plaats een reactie