Kwaliteitserkenning voor Pijncentrum Lievensberg

Het Pijncentrum Lievensberg krijgt als één van de eerste Nederlandse pijncentra het ISO-9001-2008 certificaat. Daarmee bewijst het centrum dat wordt voldaan aan internationale standaardeisen op het gebied van kwaliteit.

Het multidisciplinair Pijncentrum, werkzaam in het Lievensberg ziekenhuis, behandelt patiënten met acute, chronische en oncologische pijnklachten. Binnen het centrum wordt een breed pallet aan behandelingen aangeboden. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij één van de pijlers. Het Pijncentrum is sinds 1 januari 2010 ingeschreven in het register van erkende pijnklinieken.

Het ISO-certificaat wordt op woensdag 6 april officieel overhandigd door Lex Boon, managing director van TÜV Nederland, de instelling die het onderzoek uitvoerde. Reinier Goosens, hoofd zorglogistiek Lievensberg en ‘KAM-coördinator’ (Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu) van het Pijncentrum: “Voor het ISO-certificaat is halverwege 2010 met en door de teamleden van het Pijncentrum een ‘Bedrijfshandboek’ opgesteld, waarin wij onze doelstellingen, processen en kwaliteitscontroles en -metingen hebben vastgelegd. In januari heeft de externe audit plaatsgevonden. Aan de hand daarvan is het certificaat toegekend.”

Het certificaat staat model voor de kwaliteitsborging van het Pijncentrum, dat voortdurend streeft naar verbetering van haar processen.
Het Pijncentrum krijgt op 1 mei ook een internationale onderscheiding, namelijk de EPP+ award. Dit staat voor Excellence in Pain Practice en is een onderscheiding die wordt toegekend door het World Institute of Pain, een internationale organisatie waarin zich wereldwijd pijnspecialisten hebben verenigd. Het Pijncentrum is hiervoor in het najaar van 2009 bezocht door Philippe Macrovordatos, een collega pijnspecialist uit Génève.

De EPP-award is in het bijzonder toegekend vanwege de organisatie van structureel patiëntgericht overleg tussen pijnspecialisten en andere medisch specialismen of paramedici.

Plaats een reactie