Kwaliteit van zorg ziekenhuizen verbeterd

Ziekenhuizen werken systematisch aan verbetering van zorg en vermindering van risico’s. De samenwerking tussen ziekenhuizen, specialisten en de inspectie leidt tot aantoonbare resultaten.

Dat blijkt uit het rapport “Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2010′ van de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het Resultaat Telt komt jaarlijks uit. Het onderhavige rapport bevat de resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen op de kwaliteitsindicatoren van 2010. Deze indicatoren worden gebruikt om inzicht te krijgen in de aard en omvang van risico’s. Door over een langere periode dezelfde indicatoren te meten, worden patronen in de uitvoering van de ziekenhuiszorg zichtbaar.

Het blijkt goed mogelijk om aansprekende resultaten te boeken door samenwerking tussen het zorgveld en de inspectie, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Incidenten krijgen vaak veel aandacht, maar Het Resultaat Telt laat zien dat de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen als geheel steeds verder verbetert.

Enkele aansprekende bevindingen
– Het percentage patiënten bij wie na een borstkankeroperatie tumorweefsel is achtergebleven, is na vier jaar registreren bijna gehalveerd.

– Deelname aan de Dutch Surgical Colorectal Audit (DCSA) is in de twee jaar dat deze bestaat gestegen tot bijna 100%. De DCSA is een audit die de resultaten van darmkankeroperaties registreert. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van de eigen zorg en die van collega’s.

– Doorliggen is in de afgelopen jaren vrijwel gehalveerd.

– In 2009 bleek dat er soms kinderen werden opgenomen op intensive care afdelingen voor volwassenen. In Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2009 werd hier expliciet aandacht voor gevraagd. Dit blijkt effect te hebben gehad. In 2010 is dit probleem vrijwel niet meer voorgekomen.

– Het signaleren van kindermishandeling is in de afgelopen jaren sterk verbeterd vergeleken met het rapport over 2008.

– De infrastructuur voor het signaleren van delier (plotselinge ernstige verwardheid) is in 2010 vrijwel volledig ingevoerd. De screening op delier is in verhouding tot het onderzoek in 2005 sterk toegenomen.

Plaats een reactie