Kwaliteit van leven lager na meerdere depressies

Mensen die meerdere depressies achter de rug hebben gehad en opgeknapt waren met diverse behandelingen, ervaren nadien een lagere kwaliteit van leven. Dit blijkt uit het promotie-onderzoek van Mascha ten Doesschate, werkzaam als psychiater bij Arkin. Ten Doesschate promoveert woensdag 18 november aanstaande bij de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Adherence, Quality of Life and Risk Factors in Recurrent Depression’.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste patiënten die opgeknapt waren op antidepressiva deze medicatie niet op een adequate manier gebruikten. Persoonlijkheidspathologie en een hoger opleidingsniveau waren risicofactoren om therapieontrouw te worden. Ten slotte vond Ten Doesschate dat, naast meer voorgaande depressies, er ook potentieel veranderbare risicofactoren van terugval zijn, namelijk copinggerelateerde factoren en depressieve restklachten. Copinggerelateerd betekent in dit geval dat men een beperkter vermogen heeft om zich te richten op positieve zaken en een meer vermijdende manier omgaat met problemen.

Ten Doesschate onderzocht bij 172 patiënten met meerdere depressies achter de rug de kwaliteit van leven, langdurig gebruik van antidepressiva, therapietrouw (adherence) en risicofactoren van terugval. Alle 172 patiënten hadden meerdere depressies achter de rug en waren opgeknapt met diverse behandelingen.

Ter gelegenheid van de promotie van Mascha ten Doesschate wordt er een symposium georganiseerd met als titel ‘Who’s afraid of antidepressants’. Dit symposium vindt plaats op woensdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam. Inlichtingen en inschrijving op volgorde van aanmeldingen via: symposium18november@hotmail.com

Plaats een reactie