Kwaliteit leerlingenvervoer ver onder de maat

De kwaliteit van het leerlingenvervoer is ver onder de maat. Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, laten de prijs bijna altijd zwaarder wegen dan de kwaliteit. Er moeten daarom snel wettelijk vastgestelde minimumeisen komen waaraan het leerlingenvervoer moet voldoen, vindt Oudervereniging Balans, de organisatie die opkomt voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Zolang deze er niet zijn, moeten gemeenten en vervoerders hun verantwoordelijkheid nemen en zelf zorg dragen voor en investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het vervoer.

Ouders melden ondertussen bij Balans buitensporig veel misstanden. Wisselingen van chauffeurs, extreem lange reistijden, agressie tussen kinderen onderling tijdens de rit, onveilig rijgedrag van chauffeurs en technische mankementen aan de bus. Ook ervaren veel ouders een inflexibele houding en zeer gebrekkige communicatie van het vervoersbedrijf naar de ouders toe. Groepen van soms wel acht of tien leerlingen met ernstige ADHD of autisme worden naar school gebracht met tijdens de rit enkel de begeleiding van één chauffeur. Die is bovendien in de meeste gevallen niet geschoold in het begeleiden van deze kwetsbare kinderen.

Centraal opgestelde normen waaraan het leerlingenvervoer verplicht moet voldoen, zijn er niet. Er zijn enkel vrijblijvende richtlijnen die zijn vastgelegd in het handboek aanbestedingen voor gemeenten. Grote aanbieders van vervoer lijken steeds meer de richtlijnen te bepalen. Vooral omdat gemeenten in de praktijk kiezen voor de goedkoopste aanbieder. Pogingen van gezamenlijke belangenorganisaties om de kwaliteit van het leerlingenvervoer centraal en wettelijk te waarborgen haalden in 2008 geen Kamermeerderheid. Ook overleg dit voorjaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leverde weinig tot niets op. Ouders moeten maar zelf met de gemeente waarin zij wonen gaan praten, is hun advies.

Plaats een reactie