Kwaliteit kinderdagverblijven beter in kaart gebracht

Kinderdagverblijven moeten, net als scholen, een duidelijker stempel krijgen dat aangeeft of ze bijvoorbeeld zwak of excellent zijn. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag 14 februari 2013 in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn visie op toezicht en handhaving in de kinderopvang schetst.

Asscher: “Nu is het toezicht op de kinderopvang nog te vaak gebaseerd op het ‘afvinken’ van controlelijsten. Het moet in de toekomst duidelijker worden hoe een kinderdagverblijf er kwalitatief voorstaat.”

Asscher wil kinderdagverblijven meer beoordelen op basis van hun pedagogische kwaliteit. Het risicogerichte toezicht moet verder worden versterkt. Verder moet het ook makkelijker worden een kinderdagverblijf te sluiten. Ook wil de minister dat medewerkers in de kinderopvang beter de Nederlandse taal beheersen. In het schooljaar 2014/2015 worden de taaleisen verhoogd. Momenteel onderzoekt minister Asscher hoe gemeenten in de toekomst sneller kunnen reageren bij misstanden. Dit onderzoek is eind maart 2013 gereed.

Uit het meest recente onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat er in 2011 1.300 vestigingen in de kinderopvang meer zijn gecontroleerd dan in 2010. Er heeft wel een kleine percentuele daling plaatsgevonden in het aantal inspecties, van 90 procent in 2010 naar 86 procent in 2011. Dit komt waarschijnlijk door de stijging van het aantal vestigingen in 2011.

Plaats een reactie