Kwaliteit darmkankerzorg fors verbeterd

De kankerpatiëntenbeweging feliciteert alle ziekenhuislocaties die in mei 2013 het groene vinkje hebben behaald in de Patiëntenwijzer Darmkanker. Het aantal ziekenhuizen dat voldoet aan de minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg is sinds vorig jaar spectaculair gestegen: van 32 procent naar 78 procent in 2013.

Elk jaar peilt de kankerpatiëntenbeweging de kwaliteit van de darmkankerzorg op basis van een aantal kwaliteitscriteria. Een criteria is bijvoorbeeld dat de patiënt een hoofdbehandelaar heeft voor, tijdens en na de behandeling. Ziekenhuizen leveren zelf de gegevens voor het onderzoek. Patiënten kunnen de resultaten en ziekenhuizen vergelijken via de Patiëntenwijzer Darmkanker. Bijna alle ziekenhuizen, 97 procent, hebben dit jaar deelgenomen. Van de 115 ziekenhuislocaties voldoen 90 aan de minimale voorwaarden.

Patiëntenwijzer stimuleert kwaliteit van zorg
De samenwerking tussen de kankerpatiëntenbeweging, beroepsverenigingen, ziekenhuizen en Menzis werpt zijn vruchten af met deze grote kwaliteitsslag. De zorgverzekeraar gebruikt de wensen en eisen van patiënten bij het toekennen van het zogenaamde predikaat TopZorg darmkanker aan ziekenhuizen. Ziekenhuizen die geen groen vinkje hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor deze toekenning. De kankerpatiëntenbeweging hoopt in de toekomst ook met andere zorgverzekeraars en voor andere kankersoorten op deze manier samen te werken aan goede kankerzorg, zoals voor bijvoorbeeld bloed- en lymfklierkankers.

Betrokken partijen
De minimale voorwaarden zijn opgesteld door: Darmkanker Nederland, onderdeel van Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), Vereniging voor mensen met Hereditair Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom (HNPCC) – Vereniging HNPCC Lynch , Polyposis Contactgroep en het federatiebureau de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De patiëntenwijzers worden ontwikkeld samen met MediQuest.

Plaats een reactie