Kunstmatige alvleesklier voor diabetici

Onder wetenschappelijke leiding van het AMC gaat een Europees consortium een kunstmatige alvleesklier ontwikkelen voor mensen met diabetes type 1. Het apparaat volgt via een sensor de glucosewaarden in het bloed en dient, als dat nodig is, insuline toe. Voor de patiënt betekent dat een minder hevig schommelende bloedsuikerspiegel, en daardoor minder gezondheidsproblemen en complicaties. De Europese Commissie financiert het project met 10,5 miljoen euro.

Bij mensen met diabetes type 1 werken de insuline-producerende cellen in de alvleesklier niet meer. Om normaal te functioneren, moeten zij daarom enkele keren per dag in hun vinger prikken om hun bloedsuikerspiegel te controleren. Vervolgens spuiten ze de gewenste hoeveelheid insuline in. Bij een aanzienlijk deel van hen is het echter moeilijk om de glucosewaarden onder controle te houden. Zij zouden baat hebben bij een kunstmatige alvleesklier: een insulinepomp, gekoppeld aan een katheter die met een naald onder de huid wordt bevestigd. Aan het uiteinde van de katheter zit een sensor die continu de bloedsuikerspiegel in de gaten houdt.

Een van de uitdagingen is om het apparaat op het juiste moment de juiste hoeveelheid insuline te laten afgeven. Het volstaat niet om afhankelijk van de suikerspiegel meer of minder insuline toe te dienen. ’Er zijn veel factoren die de glucosewaarde beïnvloeden, zoals het eetpatroon, de aanmaak van glucose door het lichaam zelf, stress, de menstruele cyclus en lichamelijke inspanning’, zegt internist Hans de Vries in het AMC Magazine van april.

Het consortium gaat daarom software met wiskundige algoritmes ontwikkelen die rekening houdt met al deze factoren. Ook wordt een apparaat ontworpen dat zowel insuline toedient als metingen verricht. Uiteindelijk zal het effect van de kunstmatige alvleesklier in een multinationale, gecontroleerde studie vergeleken worden met dat van de standaard insuline-inspuitingen die diabetici zichzelf toedienen. Het is de bedoeling om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 1 te verbeteren en op de lange duur ook de kosten voor de gezondheidszorg te verlagen.

Daaraan gaat het consortium AP@home – bestaande uit zeven academische instellingen en vijf industriële partners – de komende vier jaar werken. Zij kregen hiervoor subsidie van de Europese Commissie in het kader van het Framework Programme 7.

In het consortium zitten de volgende partijen: de universiteiten van Cambridge, Padova en Pavia, de umc’s van Amsterdam en Montpellier, de Medische Universiteit Graz, EPF Lausanne, het Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH, Triteq Ltd, Sensile Medical AG, STMicroelectronics en 4a engineering GmbH.

Plaats een reactie