Kunst is goed voor ouderen

Kunstbeoefening is een bron van expressie en zingeving voor ouderen (65+) en heeft een positieve impact op meerdere levensterreinen, zoals gezondheid en sociale contacten. Dit toont het onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) aan. LESI onderzocht het thema ouderen en kunstbeoefening in opdracht van Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, en de ouderenfondsen RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Flash mob: dans door 60 ouderen op de Grote Markt in Goes in het kader van de week voor de Amateurkunst 2011

Ondanks de geconstateerde gunstige effecten van kunstbeoefening neemt de actieve kunstbeoefening op oudere leeftijd af. Gemiddeld 50 procent van de Nederlanders is actief met amateurkunst bezig. Onder 65-plussers is dat percentage slechts 35 procent. Kunstinstellingen, welzijnsorganisaties en zorgcentra hebben kunstbeoefening door ouderen niet vanzelfsprekend in hun reguliere aanbod. Ook blijkt uit het onderzoek dat initiatieven van kunstenaars en ouderen in de praktijk niet optimaal worden ondersteund.

Het stimulerings- en faciliteringsprogramma voor kunstbeoefening door ouderen is gericht op het versterken van de samenwerking tussen individuele kunstenaars, kunstinstellingen, zorgcentra, welzijnsorganisaties, lokale en regionale overheden en andere geïnteresseerde organisaties.

Kunstfactor, LESI, de Piusstichting, de Rabobank Foundation, het fonds RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en het Ministerie van VWS maken het onderzoek financieel mogelijk.

Het onderzoeksrapport met bijbehorend voorstel voor een stimulerings- en faciliteringsprogramma voor kunstbeoefening door ouderen, ‘Kunstbeoefening met ambitie’ is te downloaden via: www.kunstfactor.nl/ouderen.

Plaats een reactie