Kunnen composieten de natuurlijke tandkleur nabootsen?

In de hedendaagse tandheelkunde worden vulmaterialen op kunstharsbasis (composieten) veelvuldig gebruikt omwille van hun goede biocompatibiliteit, verwerkbaarheid en relatief lage kostprijs, vooral wanneer men ze vergelijkt met keramische materialen. Bovendien kan met deze vulmaterialen een minimaal invasieve behandeling worden uitgevoerd met maximaal behoud van tandweefsel als gevolg.

Deze behandelingsfilosofie betekent een enorme vooruitgang in de hedendaagse restauratieve tandheelkunde, waardoor vandaag de dag zeer esthetische en duurzame vullingen kunnen worden bereikt.

Stefano Ardu analyseerde de esthetische eigenschappen van natuurlijke voortanden en de restauratie daarvan met behulp van deze composieten.

Hij besteedde vooral aandacht aan de kleur van natuurlijke tanden en de mate waarin composieten deze kunnen nabootsen. Ardu bekeek zowel de mechanische eigenschappen als de basiscomponenten van kleur, glans en kleurstabiliteit van composieten en natuurlijke tanden.

Ten slotte beschrijft hij een combinatie van verschillende klinische minimaal invasieve procedures als de behandeling van oppervlakkige glazuurdefecten.

Promotiegegevens
– Promovendus: Dhr. S. Ardu/ Tandheelkunde
– Titel: Aesthetic analysis of natural anterior teeth and their restoration with resin composites
– Promotor: dhr. prof. dr. A.J. Feilzer en dhr. prof. dr. I. Krejci (Universiteit van Genève)
– Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam
– Datum: Woensdag 20 oktober 2010, 10:00 uur

Plaats een reactie