Kroonprins Willem Alexander scoort op alle vereisten van de ideale leider

Met Willem Alexander en zijn tijdgenoten komt een nieuwe generatie leiders aan de macht, de eerste die scoort op alle vereisten van de ideale leider.

InfoGraphic

Als vertegenwoordigers van deze generatie zullen zij een brug slaan tussen het old boys network van de Babyboomers en het individualisme van de jongste generaties.

Tot de generatie X behoren mensen die zichzelf stevig als persoon hebben ontwikkeld en zij beschikken over eigenschappen die ze extra geschikt maken als leider.

Generatiebewustzijn verbindt macht aan liefde
Op basis van onderzoek van Marjolein Risseeuw naar de vereisten voor leiderschap in het bedrijfsleven en de (semi)overheid kan daarvan een Top 5 worden opgemaakt. De ideale leider:

1. Heeft compassie met zichzelf
De generatie X is als eerste gestart met het onderzoeken van eigen persoonlijke drijfveren en is zich bewust van haar voorkeurstijlen en mate van empathie.

2. Kan reflecteren met alle generaties
Babyboomers willen hiërarchie, X-ers willen zingeving, Y wil afgerekend op resultaten en Einstein heeft kaders nodig. Dit vraagt om differentiatie in leiderschap. X-ers kenmerken zich door een groot inlevingsvermogen en gaan makkelijk in dialoog.

3. Deelt verantwoordelijkheid
De kunst is om te balanceren tussen jongeren die vertrouwen en ruimte maar ook grenzen nodig hebben en ouderen die aandacht willen in een face-to-face gesprek.

4. Bevordert samen werken en samen leren
De ideale leider biedt een context waarbij de voorkeursstijlen in leren (bijvoorbeeld in hoog of laag tempo) worden erkend zodat collectieve groei mogelijk wordt.

5. Verbindt macht en liefde
Naast macht en daadkracht vragen mensen in organisaties om meer vrouwelijke eigenschappen zoals je gevoel tonen en echt luisteren. De ideale leider zet collega’s in hun kracht en deelt de macht met behulp van zachte vaardigheden.

Top 5 verbindend leiderschap
X-ers tonen opvallend veel empathie met de generaties ‘boven’ en ‘onder’ hen. Zo staat Willem Alexander meer tussen de mensen dan zijn moeder. Hij toont vaak snel zijn kwetsbaarheid en hij verbindt zich soepel met jong en oud. In de onderstaande figuur worden de kenmerken van de generaties aangevinkt: een eenvoudige check voor elke leider die macht aan liefde wil verbinden.

Bij Willem Alexander zijn de vereisten eigenschappen zichtbaar aanwezig. Hiermee zal hij, ondersteund door andere verbindende leiders, in staat zijn generatieconflicten op te lossen tussen mensen en in organisaties.

Over de auteur en het onderzoek
Marjolein Risseeuw heeft de top 5 van verbindend leiderschap gebaseerd op onderzoek in het bedrijfsleven en bij de overheid. Naast eerder kwantitatief onderzoek naar de gewenste kwaliteiten van verbindende leiders heeft zij in 2012/2013 bij vijfentwintig organisaties de aanwezige generaties zo veel mogelijk in ‘generatiedialoog’ gebracht, een werkvorm om tot de belangrijkste kenmerken van de verbindende leider te komen. Elke generatie heeft een zogenaamde bijsluiter, een gebruiksaanwijzing die antwoord geeft op grote kwaliteiten, allergieën en voorkeuren ten aanzien van leiderschap.

Marjolein RisseeuwMarjolein Risseeuw

Marjolein Risseeuw is generatiestrateeg; zij treedt op als spreker en begeleidt de top van Nederland over leiderschap en generatiemanagement. Zij was tot voor kort senior partner bij Twynstra Gudde en is geassocieerd aan deze organisatie. Zij is als partner verbonden aan het Leiderschapshuis. Marjolein is auteur van het boek ‘Zo X! Hoe de nieuwe leiders talenten in organisaties verbinden’ en bedenker van Het Generatiespel, een inspirerende manier om jezelf en andere generaties te leren kennen.

Meer informatie
http://marjoleinrisseeuw.nl

Plaats een reactie