Krachtwijkenbeleid in perspectief

Het huidige wijkenbeleid richt zich op verbeteren van de positie van de aandachtswijken. Hoe staat het daar mee? Helpt herstructurering en de verkoop van sociale huurwoningen? Dragen meer groen en speelveldjes in de wijk bij aan een leefbare en veilige woonomgeving? En hoe gaat het met de bewoners van de wijk? Biedt een aandachtswijk voldoende mogelijkheden om te stijgen op de maatschappelijke en sociale ladder? En als dat inderdaad lukt: verlaten deze mensen dan de wijk?

Deze en andere vragen komen in het rapport ‘SCP-publicatie Wonen, wijken & interventies. Het Krachtwijkenbeleid in perspectief‘ aan de orde. De studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie.

Karin Wittebrood is senior wetenschappelijk onderzoeker bij de onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid van het SCP. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Sociale veiligheid in de stedelijke publieke ruimte aan de Universiteit van Amsterdam.

Matthieu Permentier is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid van het SCP. Hij houdt zich bezig met verhuisdynamiek in stadswijken en de effectiviteit van het wijkenbeleid.

Fenne Pinkster is docent/onderzoeker bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar buurteffecten en de betekenis die de buurt heeft in het dagelijks leven van bewoners.

De belangrijkste conclusies uit de SCP-publicatie Wonen, wijken & interventies
– Herstructurering van de woningvoorraad en de verkoop van sociale huurwoningen hebben positieve effecten op de leefbaarheid en veiligheid in stadswijken.
-Uitbreiding van groen en de aanwezigheid van sport- en speelvoorzieningen hebben weinig aantoonbare positieve effecten op de leefbaarheid en veiligheid.
– De positie van de 40 aandachtswijken is in de periode 1999-2008 in sociaaleconomisch opzicht nauwelijks veranderd.
– Terwijl de autochtone middenklasse nog steeds wegtrekt uit de aandachtswijken, zien we in deze wijken de laatste jaren een vestiging van de niet-westerse middenklasse. De middenklasse bewaart vaak wel afstand tot andere bewoners en tot de problemen van de wijk. Ze zijn over het algemeen redelijk tevreden met de wijk.

Plaats een reactie