Krachtenbundeling helpt wajongers in Ridderkerk naar werk

Dankzij de krachtenbundeling van tien partijen is Ridderkerk een bijzonder leerwerkbedrijf rijker. Jongeren met een beperking worden er in een jaar tijd klaargestoomd voor een baan als hovenier. Het leerwerkbedrijf, dat is gevestigd op het terrein van Het Huys ten Donck, gaat morgen officieel van start.

In 2009 is de werkloosheid onder jongeren landelijk met 55% toegenomen. In de regio Rijnmond, waartoe Ridderkerk behoort, is er zelfs sprake van een toename van 71%. In totaal gaat het in de regio Rijnmond om ongeveer 6.000 werkloze jongeren. In een tijd waarin de jeugdwerkloosheid dus sterk toeneemt, biedt dit initiatief in Ridderkerk een extra kwetsbare groep juist de kans op werk.

Wethouder Heleen van den Berg van de gemeente Ridderkerk, verantwoordelijk voor de portefeuille jeugd (economie, werk en zorg) geeft morgen het officiële startsein voor het nieuwe leerwerkbedrijf van Wensenwerk. Zij is zeer enthousiast over het leerwerkbedrijf en de lokale samenwerking met Het Huys ten Donck: “Ik vind het een uitermate goed initiatief en ga het daarom inzetten als beleidsinstrument om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.”

Op dit moment krijgen acht wajongers de kans om zich de vaardigheden van het hoveniersvak eigen te maken in de tuinen van het bijna 350 jaar oude landgoed. Het oude koetshuis en de paardenstallen zijn verbouwd tot leslokaal, kantoor en werkplaats. Er is plaats voor doorlopend vijftien deelnemers met een flexibele in- en uitstroom.

Doordat leerlingen de geleerde theorie in de tuinen van het landgoed meteen in de praktijk kunnen brengen, worden de deelnemers versneld opgeleid voor het hoveniersvak. Het doel is om hen te laten doorstromen naar betaald werk; zij het bij hoveniersbedrijven in de regio, dan wel bij landschapsbeheerders.

Stichting Wensenwerk en stichting Het Huys ten Donck namen het initiatief voor dit project. Partners van het eerste uur zijn Atwork Jobcoaching, gemeente Ridderkerk en het Edudelta college uit Barendrecht. Verder ontving het leerwerkbedrijf financiële steun van Start Foundation, stichting Doen, stichting instituut Gak fonds, Monumentenzorg en Rabobank IJsselmonde. Zij investeerden samen de voor het eerste jaar benodigde € 144.500,- in het project. Voor de ontwikkeling en investeringen ten behoeve van het leerbedrijf in 2011 worden nog subsidiënten en fondsen aangezocht voor een bedrag van € 50.338,- .

Plaats een reactie