Kraamcentrum Thebe Olivijn draagt bij aan terugdringen babysterfte

Het TweeSteden ziekenhuis Tilburg heeft als eerste in de Nederlandse kraamzorg een risicovolle Kraamoverdracht kunnen elimineren. Maandag 5 december 2011 is de eerste patiënt/cliënt opgenomen op Kraamcentrum Thebe Olivijn. Een uniek kraamcentrum dat tot stand gekomen is door een intensieve samenwerking tussen kraamzorginstantie Thebe, eerstelijns verloskundige praktijken en het TweeSteden ziekenhuis Tilburg. Thebe Olivijn heeft tien kraamsuites en maakt onderdeel uit van het Moeder en Kindcentrum van het TweeSteden Ziekenhuis. Thebe Olivijn werkt samen met alle verloskundigen in de regio Tilburg en Waalwijk.

Kraamcentrum Thebe Olivijn

Naadloze overgang
Met de ingebruikname van Kraamcentrum Thebe Olivijn beschikt het TweeSteden ziekenhuis over een uniek concept waar na de bevalling het moment van overdracht tussen de verschillende zorgaanbieders voor de cliënt nauwelijks merkbaar is. ‘Naadloze overgang’ is het sleutelwoord in de verregaande samenwerking tussen gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en kraamzorg. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het verder terugdringen van babysterfte rondom de geboorte. De medisch specialisten van het ziekenhuis blijven de begeleiding van de patiënt onder hun hoede houden om op een verantwoord tijdstip de zorg aan eerstelijns verloskundigen, nog binnen de muren van het kraamcentrum Thebe Olivijn, over te dragen. Hierdoor wordt de ontschotting gerealiseerd en de continuïteit van zorg gegarandeerd.

Ervaren en speciaal opgeleide kraamverzorgenden van Thebe Kraamzorg verlenen hier de eerste zorg en ondersteuning. Door het overdrachtsmoment van de ziekenhuis medische zorg naar eerstelijns kraamzorg binnen de ziekenhuisperiode te realiseren wordt het overdrachtsmoment zelf niet meer als risicovol beoordeeld.

In een vleugel op de tweede verdieping van het ziekenhuis bevinden zich 10 luxe eenpersoonssuites. Moeders die in het ziekenhuis bevallen en nog wat langer ter observatie moeten blijven kunnen hier de eerste dagen in alle rust en veiligheid doorbrengen. Maar ook moeders zonder medische indicatie, maar die het prettig vinden nog wat langer binnen een veilige omgeving te blijven en 24 uur per dag zorg te krijgen, zijn hier van harte welkom. Ook de partners kunnen bij moeder en kind op de kamer verblijven. “Thuis in het ziekenhuis”, luidt dan ook het motto van Thebe Olivijn.

Family centered care concept
De professionele zorg voor moeder en kind is een van de speerpunten van het TweeSteden ziekenhuis. Het ‘family centered care concept’ staat hierbij centraal; dit houdt onder andere in dat moeder en kind bij elkaar verblijven en door dezelfde verpleegkundige/kraamverzorgende worden verpleegd. Door een vergaande samenwerking willen het TweeSteden ziekenhuis en Thebe Kraamzorg hun sterke punten verder bekrachtigen.

Er ligt de wens om moeder en kind tijdens de zwangerschap, geboorte en kraambed een nog betere verzorging, verpleging en ruime aandacht te bieden. Daarnaast wordt door een intensievere samenwerking ook invulling gegeven aan het overheidsbeleid dat gericht is op efficiëntie en meer samenhang in de keten.