Korting ziekenhuizen € 314 miljoen

Ziekenhuizen worden met ingang van 2011 structureel met 314 miljoen euro gekort. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert deze korting uit op aanwijzing van de minister van VWS, omdat de ziekenhuizen in 2009 dit bedrag op hun begroting hebben overschreden. De korting is nodig om de zorg betaalbaar te houden.

Het gaat om een generieke korting voor algemene en categorale ziekenhuizen (inclusief long/ astmacentra), academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra en dialysecentra.

De korting was eerder dit jaar door VWS op 549 miljoen euro gesteld. Op advies van de NZa voerde VWS enkele correcties uit op de berekening, wat leidde tot een lager kortingsbedrag.

De korting is noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden voor de patiënt en premiebetaler. De NZa wijst erop dat zorgverzekeraars vanuit hun zorgplicht de taak hebben om de continuïteit en toegankelijkheid van zorg voor de patiënt te garanderen.

Begin 2011 meldt de NZa aan de ziekenhuizen wat hun budget voor 2011 is.

* de bijbehorende beleidsregels worden z.s.m. gepubliceerd

Plaats een reactie