‘Koppel patiëntenorganisaties los van farmacie’

SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat de directe financiering van patiëntenorganisaties door de farmaceutische industrie aan banden moet worden gelegd. Hij stelt voor om de financiën van verenigingen veilig te stellen door deze voldoende te financieren via het patiëntenfonds gevoed door premiegelden in plaats van door sponsoring: “Patiëntenorganisaties moeten onafhankelijk en kritisch kunnen werken. Dat kan niet als het voortbestaan van de vereniging afhankelijk is van één bepaalde medicijnfabrikant.”

Deze week bleek, uit onderzoek van Health Action International, dat veel koepelorganisaties van patiëntenverenigingen steunen op geld van de farmaceutische industrie. Uit het onderzoek blijkt dat bij zes van vijftien organisaties 80 procent van het totale budget afkomstig is van de farmaceutische industrie. Tegelijkertijd praten diezelfde organisaties met de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) die de toelating van de geneesmiddelen regelt. Ook blijkt dat de gedragscode voor reclame op Europees niveau slecht wordt nageleefd.

Ook in Nederland worden veel patiëntenorganisaties gesubsidieerd door de farmaceutische industrie. Dat geldt vooral voor patiëntenorganisaties voor aandoeningen waarbij patiënten veel en lang geneesmiddelen moeten slikken in markten met felle concurrenties, zo bleek uit onderzoek van Trouw enkele jaren geleden. Van Gerven: “De farmaceutische industrie kan door sponsoring aan patiëntenorganisaties haar eigen product aan de man te brengen, de onafhankelijkheid van de verenigingen is daardoor in het geding.”

Volgens Van Gerven kunnen patiëntenverenigingen beter betaald worden uit de premiegelden. “We kunnen allemaal patiënt worden en baat hebben van een onafhankelijke patiëntenvereniging. Laten we niet vergeten dat de sponsorgelden die de industrie nu betaalt uiteindelijk ook worden opgebracht door de patiënt, namelijk via de prijs van geneesmiddelen. Dan zie ik liever dat we de verenigingen versterken vanuit collectieve middelen om zo de invloed van de industrie te verminderen.”

De SP heeft de minister inmiddels gevraagd om grondig onderzoek te doen naar alle sponsoring van patiëntenorganisaties in Nederland en naleving van de bestaande gedragscode.

Plaats een reactie