Koninklijke onderscheiding voor kinderlongarts Jorrit Gerritsen

Op 12 september 2009 is kinderlongarts dr. Jorrit Gerritsen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van de European Respiratory Society (ERS) in Wenen. De heer Gerritsen was van 1976 tot aan zijn pensioen in 2008 als kinderarts aan het UMCG verbonden. Dr. Jorrit Gerritsen is 66 jaar en woont in Haren. Burgemeester Mark Boumans van Haren sprak hem tijdens het congres in Wenen via een videoboodschap toe en mocht het heuglijke feit van de Ridderorde bekend maken. De heer Gerritsen heeft zich ruim dertig jaar ingezet voor het zieke kind, in het bijzonder voor kinderen met luchtwegklachten. Hij behoorde tot de eersten in ons land die zich specialiseerde tot kinderlongarts. Daarnaast was hij actief om onderzoek naar astma en taaislijmziekte mogelijk te maken.

Naast zijn werkzaamheden als kinderlongarts in het UMCG is hij geruime tijd bestuurlijk actief geweest binnen de European Respiratory Society. Vanaf 2006 is hij president van de ERS. Daarnaast was hij redacteur van het vooraanstaande wetenschappelijk magazine European Respiratory Journal. Ook in Nederland vervulde hij verschillende bestuursfuncties. Zo was hij lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Astmafonds en was hij lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Cystic Fybrosis Stichting.

Plaats een reactie