Komst EPD van groot belang, maar toezeggingen van minister nodig

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de CG-raad hebben samen een brief gestuurd aan de Eerste Kamerleden over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarin ze aangeven het landelijk EPD van groot belang te vinden. Er zijn echter nog wel concrete toezeggingen nodig op een drietal punten.

Op 15 maart behandelt de Eerste Kamer de Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. Deze wijziging is door de minister voorgesteld met het oog op het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).

In de brief schrijven NPCF en CG-raad dat het landelijk EPD van groot belang is. Het wetsvoorstel draagt bij aan de verbetering van de huidige praktijk en is daarvoor ook noodzakelijk. De patiëntenrechten die betrekking hebben op elektronische uitwisseling van medische gegevens worden juridisch verankerd en er komt een duidelijkere juridische basis onder de landelijke infrastructuur voor de uitwisseling van medische gegevens.

CG-raad en NPCF stellen wel dat er nog enkele garanties nodig zijn om de invoering zorgvuldig en met duidelijke waarborgen plaats te laten vinden. In de gezamenlijke brief vragen beide organisaties aan de Eerste Kamerleden om de minister concrete toezeggingen te vragen over:
1) Communicatie en voorlichting aan de burger
2) Openheid en transparantie over de beveiliging
3) Rol van patiëntenorganisaties bij de doorontwikkeling van het EPD

Plaats een reactie