KNMP-voorzitter Smits: Samenwerken voor de patiënt

KNMP-voorzitter Jan Smits pleit in zijn nieuwjaarstoespraak voor betere samenwerking. Hiermee moet de patiënt weer centraal komen te staan. 2011 is voor apothekers een transitiejaar richting de vrije tarieven die het ministerie van VWS per 2012 wil invoeren. Juist alle veranderingen nopen tot samenwerking tussen zorgaanbieders, verzekeraars en de overheid.

De patiënt centraal
“De apotheek is de meest laagdrempelige zorgverlener van Nederland”, zo zegt Smits in zijn speech. Een fijnmazig netwerk van apotheken is dan ook van groot belang voor de patiënt. In Nederland zijn ongeveer 2.000 openbaar apotheken gevestigd. “Welke andere zorgaanbieder kan zeggen dat hij de hele dag inloopspreekuur heeft?” De toenemende vergrijzing vergroot het belang van laagdrempelige zorg in de buurt.

Vrije tarieven
Het ministerie van VWS wil per 2012 vrije tarieven invoeren voor de farmaceutische patiëntenzorg. “De KNMP wil met VWS en zorgverzekeraars samenwerken aan een zorgvuldige overgang”, zo zegt Smits. De patiënt is gebaat bij een soepele overgang van het oude naar het nieuwe systeem.

Speerpunten KNMP
De KNMP presenteert in januari het “Witboek farmacie”, waarin de huidige en toekomstige rol van de apotheker wordt beschreven. Het Witboek is geschreven in samenspraak met de commissie Alders, waar apothekers met het ministerie van VWS en zorgverzekeraars spreken over de toekomst van de farmaceutische patiëntenzorg. Naast het Witboek, werkt de KNMP aan richtlijnen en kwaliteitsprofielen, om de kwaliteit van zorg beter en transparanter te maken.

Plaats een reactie