KNMP in ongelijk gesteld bij Reclame Code Commissie

0
626

Apothekersorganisatie KNMP is door de Reclame Code Commissie op alle punten in het ongelijk gesteld naar aanleiding van een klacht die de organisatie indiende tegen De Thuisapotheek. De Reclame Code Commissie meent dat De Thuisapotheek terecht stelt ‘als geen ander’ ervaring te hebben met chronisch zieken en ook terecht stelt medicijnen kosteloos te bezorgen.

De KNMP stapte naar de Reclame Code Commissie om te klagen over een aantal advertenties van De Thuisapotheek. Maar de RCC ziet geen reden om die klachten te honoreren. Uit het vonnis: “Naar het oordeel van de Commissie moet de mededeling ‘Omdat wij alleen medicijnen verstrekken aan mensen met een chronische aandoening, kennen wij als geen ander de medicijnen die daarbij horen én we weten welke bijwerkingen er kunnen zijn’ worden beschouwd als een mededeling betreffende de gespecialiseerde deskundigheid van De Thuisapotheek dankzij de ervaring die bestaat met medicijnen voor chronisch zieken, en zal de mededeling door de gemiddelde consument ook als zodanig worden opgevat.”

Ook over de bezorging spreekt de RCC zich uit. Uit het vonnis: “De Thuisapotheek heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat gratis bezorging op elk willekeurig adres in Nederland aan alle ingeschreven patiënten plaatsvindt (…).” De Thuisapotheek verbaasde zich al over de klacht van de KNMP, omdat het juist de KNMP-apotheken zijn die bezorging niet als vanzelfsprekend zien. Dat geldt vooral voor bezorging buiten het eigen verzorgingsgebied. Sommige apotheken berekenen incidenteel ook kosten door aan de patiënt voor bezorging.