KNMG tegen meldplicht kindermishandeling

Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de aanpak van kindermishandeling biedt nuttige aanknopingspunten voor het verbeteren van de bescherming van kinderen. Artsenfederatie KNMG wijst een wettelijke meldplicht voor hulpverleners, zoals voorgesteld door PVV en VVD, echter af. Zo’n meldplicht zou een goede hulpverlening belemmeren en kan dus averechts uitwerken.

Een wettelijke meldplicht voor artsen heeft meer nadelen dan voordelen. Zo kan een stuwmeer aan –ook veel onterechte- meldingen ontstaan, omdat zorgverleners ‘voor de zekerheid’ zoveel mogelijk gaan melden. Ook kunnen ouders de zorg gaan mijden. Dat kan de onveiligheid van kinderen zelfs vergroten. Diverse onderzoeken ondersteunen dat een meldplicht meer nadelen dan voordelen heeft.

Veiligheid kind borgen
De KNMG-meldcode Kindermishandeling is primair gericht op hulp en daar gaat het om: hulp die de veiligheid van het kind kan borgen. Dit is ook de inzet van de KNMG-meldcode die uitgaat van ‘Spreken, tenzij gegronde redenen om dit niet te doen’. Maar de aanpak van kindermishandeling kan en moet nog beter. Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid biedt nuttige aanknopingspunten. Artsen moeten verantwoordelijkheid nemen, hun kennis en vaardigheden verder op peil brengen om situaties te herkennen en te taxeren, de weg naar forensische expertise beter leren benutten en in samenwerking met andere professionals in de jeugdketen zorgen voor kinderen die thuis niet veilig zijn. Dat komt de herkenning van kindermishandeling door artsen ten goede en dat vormt tot op heden een groot knelpunt.

Verplicht
De KNMG zal zich ervoor inspannen artsen meer duidelijkheid en houvast te geven over het taxeren van risico’s en het beoordelen van de vraag wanneer het noodzakelijk is om te melden als medische hulp de veiligheid van jonge kinderen onvoldoende kan borgen. Ook wil zij bijdragen aan het verbeteren van de regie in de jeugdketen. Maar een wettelijke meldplicht vindt zij een brug te ver, temeer daar het nut daarvan niet gebleken is. De KNMG-meldcode kent voldoende verplichtende elementen. Een melding moet geen doel op zich worden. Een melding moet een middel zijn om hulp op gang te brengen daar waar dat nodig is.

Plaats een reactie