Klinische aspecten van vaatmalformaties

0
485

Charlène Oduber onderzocht de gevolgen van slecht aangelegde bloedvaten, gecombineerd met een verstoorde groei (VM-DG). Ze stelt een indeling van VM-DG in zes groepen voor. De indicatie voor screening op chronische thrombo-embolische pulmonale hypertensie bij patiënten met vaatmalformaties is beperkt, concludeert Oduber.

Gezien de ernst van eerder gemelde gevallen en de hoge prevalentie van (klachtenloze) veneuze trombo-embolieën bij ogenschijnlijke gezonde patiënten, adviseert ze echter laagdrempelig screeningsonderzoek voor veneuze trombose en/of longembolie.

Promotiegegevens
Promotie: Mw. C.E.U. Oduber/ Geneeskunde
Proefschrift: Clinical aspects of vascular malformations and deregulated growth
Promotor: mw. C.M.A.M. van der Horst en dhr. prof. dr. R.C.M. Hennekam
Datum: Woensdag 12 januari 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam