Kleuters met ADHD hebben al werkgeheugen problemen

Al in de kleuterleeftijd hebben kinderen met een diagnose ADHD of ODD (oppositioneel-opstandige stoornis) problemen met het beheersen van hun impulsen. Kleuters met ADHD laten ook al werkgeheugentekorten zien. Deze bevindingen waren reeds bekend bij adolescenten, maar het was nog onbekend of kleuters ook tekorten lieten zien in taken voor deze executieve functies.

Promovenda Kim Schoemaker heeft in haar proefschrift de executieve functies, ofwel het neuropsychologisch functioneren, van kleuters met een diagnose van ADHD of ODD onderzocht. Kinderen met ADHD of ODD leren wel beter hun impulsen te beheersen over een periode van 1 ½ jaar; deze ontwikkeling gaat zelfs sneller dan bij zich gunstig ontwikkelende kinderen.

Hoewel de resultaten niet eenduidig zijn, blijkt dat opvoedingsvaardigheden (prijzen en belonen, inconsequentie) en kenmerken van de moeder (stress, depressie en ADHD symptomen) de ontwikkeling van impulsen beheersen en werkgeheugen positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden. Deze bevindingen bieden perspectief voor vroegtijdige interventie.

Promotiegegevens
Promovendus: Kim Schoemaker; Proefschrift: Executive Functions in Preschool Children with ADHD and DBD: Assessment, Development and Role of Environment; Promotor 1: Prof. dr. W. Matthys; Promotor 2: Prof. dr. M. Dekovic; Datum: 9 oktober 2013.

Plaats een reactie