“Kleinschalige energie is de echte energierevolutie”

Het Europees Parlement heeft donderdag 12 september 2013 ingestemd met een resolutie over het belang van kleinschalige energieopwekking, zoals zonnepanelen op daken van huizen. De resolutie is een initiatief van PvdA-Europarlementariër Judith Merkies.

Judith Markies “Het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie al jaren naar een strategie voor kleinschalige opwekking. Aangezien dit verzoek onbeantwoord bleef, heeft het Europees Parlement besloten het heft in eigen handen te nemen. Dit is een duidelijk signaal dat de Commissie in haar toekomstige energiebeleid meer aandacht moet hebben voor kleinschalige opwekking”, aldus Judith Merkies.

In de resolutie wordt de Europese Commissie opgeroepen om het potentieel van het zelf opwekken van energie in heel Europa in kaart te brengen, en om de kansen van kleinschalige energieopwekking bij het volgende klimaatpakket actief naar voren te brengen. “Eind 2013 of begin 2014 komt de Europese Commissie met voorstellen voor nieuwe klimaatambities tegen 2030. Daarbij moet aandacht zijn voor kleinschalige initiatieven,” aldus Merkies.

Merkies: “De Europese Commissie richt zich nog te vaak op grootschalige projecten, terwijl opwekking van energie op wijkniveau of in eigen tuin tal van voordelen heeft: door dicht bij de bron op te wekken gaat veel minder energie verloren tijdens het transport, er zijn minder grote investeringen nodig en gezinnen kunnen individueel bijdragen aan groene energie. Bovendien zijn mensen minder geld kwijt aan hun energieleverancier, wat dan weer het prangende probleem van energie-armoede tegengaat. Niet grootschalige hernieuwbare, maar kleinschalige energie, zoals met zonnepanelen, is de echte energierevolutie.”

Merkies ziet in een Europese strategie rond microgeneratie de ideale aanvulling op het Nederlandse energieakkoord dat deze zomer afgesloten werd: “Ontmoedigende fiscale regelgeving of administratieve rompslomp moet op nationaal niveau aangepakt worden. Echter, Europa kan lidstaten aanmoedigen bijvoorbeeld door goede voorbeelden van regelgeving uit lidstaten te delen, Europese fondsen beschikbaar te stellen en ervoor te zorgen dat nationale regelgeving geen negatief effect heeft op andere lidstaten.”

Plaats een reactie