Klein percentage jongeren koopt tabaksproducten

Slechts een klein deel van de jongeren onder de 18 jaar koopt wel eens tabaksproducten voor zichzelf en/of anderen. Met name bij de 14/15-jarigen ligt het percentage dat wel eens een kooppoging doet met 4% laag.

Horeca
Jongeren die wel eens tabaksproducten kopen, doen dit met name in horecagelegenheden (55%) en in mindere mate bij tabakswinkels (47%), tankstations (46%) en supermarkten (34%). Dit blijkt uit het onderzoek van bureau Intraval naar het kopen van tabak door jongeren. In dit onderzoek is geïnventariseerd in hoeverre jongeren onder de 18 jaar proberen tabaksproducten te kopen. Tevens is nagegaan in hoeverre jongeren het ook daadwerkelijk lukt om tabaksproducten te kopen.

Leeftijdsgrens naleven
Het onderzoekt laat zien dat supermarkten de leeftijdsgrens het beste naleven. Dit geldt met name voor de verkoop aan 14/15-jarigen; bij deze leeftijdscategorie ligt het percentage jongeren dat erin slaagt tabaksproducten te kopen op 47%. Bij de 16/17-jarigen ligt de slaagkans bij supermarkten met 80% aanzienlijk hoger. Bij de overige soorten gelegenheden (tabakswinkels, tankstations en horecagelegenheden) slaagt van beide leeftijdscategorieën 75% of meer erin tabaksproducten te kopen.

De kooppoging (probeert de jongere wel eens tabaksproducten te kopen = actie jongere) en de slaagkans (lukt het een jongere de tabaksproducten te kopen = reactie verstrekker) zijn samengevoegd tot de koopindex.

Bij de 14/15-jarigen is de koopindex voor supermarkten minder dan 1%. Bij de overige soorten gelegenheden bedraagt dit 1%. De koopindex ligt bij de 16/17-jarigen significant hoger, namelijk op 6% voor tabakswinkels en tankstations en 5% voor supermarkten en horecagelegenheden.

Onderzoek
Onderzoeks- en adviesbureau Intraval heeft in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eind 2014 een onderzoek uitgevoerd naar het kopen van tabak door jongeren. Er is een landelijke, representatieve inventarisatie gehouden onder jongeren. Hierbij zijn jongeren in de leeftijdscategorieën 14/15 jaar en 16/17 jaar telefonisch geënquêteerd.

Meer informatie
Onderzoek kopen tabak door jongeren

Plaats een reactie