Klant centraal bij CAK

Het CAK zet de klant centraal in haar ontwikkelingen. In 2010 is onder andere samen met de Nationale ombudsman gewerkt aan de begrijpelijkheid van de beschikkingen. Ook is de algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor het eerst uitgekeerd.

Begrijpelijkheid van brieven
De Nationale ombudsman heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van onze beschikkingen. De aanbevelingen uit het onderzoek van de Nationale ombudsman zijn vervolgens gebruikt om beschikkingen aan te passen. Met resultaat: Het aantal telefoontjes als gevolg van de door ons verstuurde beschikkingen is gedaald. “Wetgeving is vaak complex, als uitvoerder ben je daardoor al snel geneigd om moeilijke taal te gebruiken. Het is daarom goed om samen te werken met partijen als de Nationale ombudsman. Voor ons is het belangrijk dat de klant centraal staat en begrijpt waar hij/zij aan toe is. Ik ben daarom ook zeer tevreden met het effect van de tekstuele aanpassingen. We zijn nu bezig om dit ook in de brieven en facturen door te voeren”, aldus algemeen directeur Eric van den Brink.

Meer klanten voor het CAK
Nog een belangrijke mijlpaal in 2010 was de uitvoering van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In de aanloop hiernaar toe is gewerkt aan uitvoering met een minimale administratieve last voor de klant: klanten hoeven niet zelf een aanvraag in te dienen, maar krijgen automatisch bericht van ons. En wij handelen (aan)vragen, informatieverzoeken en bezwaren van klanten direct af met de zorgverzekeraars en/of CIZ. Met als resultaat dat 2 miljoen rechthebbenden de beschikking volgens planning hebben ontvangen. In totaal is in december ruim 500 miljoen euro uitbetaald.

Plaats een reactie