King Liu fietst in een week 500 kilometer door Nederland

Regelmatig woon-werkfietsen vermindert de kans op ziekten, en verkleint de kans op vroegtijdig overlijden met bijna 40%. De 76 jarige oprichter van fietsenfabrikant Giant, King Liu, zal van 14 tot 19 juni op zijn racefiets 500 kilometer door Nederland fietsen. Dat doet hij om de fiets te promoten als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer. Want zoals hij zelf zegt: “als een man van 76 jaar oud 100 kilometer per dag kan fietsen kan de gemiddelde werkende Nederlander met gemak 10 kilometer naar zijn werk fietsen.”

Dhr. Liu is een zeer maatschappelijk betrokken captain of industrie en persoonlijk adviseur van de Taiwanese president op het gebied van verkeer. Fietsen acht hij van groot maatschappelijk belang. Het verlicht immers de verkeersdruk, is milieuvriendelijk en bovenal gezond. Op dinsdag 15 juni fietst King Liu onder andere over de fietssnelweg van Breukelen naar Utrecht. Op die en andere dagen wordt hij vergezeld door een zeer divers gezelschap van sympathisanten. Van Rabobank-wielrenners tot politieke kopstukken.

Eerder promootte King Liu het fietsen voor woon-werkverkeer op een vergelijkbare manier in China en Taiwan. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlander bereid is naar zijn werk te fietsen mits de afstand maximaal 15 kilometer bedraagt. Daarom heeft Giant zich in Nederland als doel gesteld om de elektrische fiets te promoten voor gebruik van woon/werkverkeer. De elektrische fiets wordt namelijk door een groeiend aantal Nederlanders gezien als een geschikt alternatief voor de auto. Door het fietsgebruik met 10% te laten toenemen. Deze ogenschijnlijk kleine moeite van één keer per twee weken naar het werk fietsen zou al een afname van het aantal autokilometers in de bebouwde kom van 6% betekenen, een afname van parkeerdruk in stadscentra van 20%, een afname van stik- en fijnstof-uitstoot van 6% en tevens het aantal Nederlanders met bewegingsarmoede met 3% terugbrengen. Het bedrijfsleven, de politiek en de sport dragen dit initiatief om uiteenlopende redenen een warm hart toe en hebben toegezegd te zullen meefietsen. Wielrenner Dennis van Winden, demissionair Staatssecretaris Timmermans, de ambassadeur van Taiwan en de CEO van China Airlines zullen op 15 juni zij aan zij met King Liu fietsen om de aandacht te vestigen op de fiets als alternatief voor het woon-werkverkeer.

The Netherlands500
The Netherlands500 is een initiatief van Giant en King Liu om de (elektrische) fiets als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer te promoten. De 76-jarige King Liu zal in week 24 500 kilometer door Nederland fietsen en onderweg verschillende bijzondere locaties aandoen als Volendam, fietssnelwegen, wielerwedstrijden, het Omnisport centrum en de Taiwanese dag in Almere. Gedurende de week zal dhr. Liu dagelijks door 50 fietser vergezeld worden. Rabo-wielrenners, politici als demissionair Staatssecretaris Timmermans, de Taiwanese ambassadeur, Giant-medewerkers en vooraanstaande personen uit het Aziatische bedrijfsleven zoals de CEO van China Airways.

Fiets voor woon-werkverkeer
Fietsen van en naar het werk verlicht de parkeer- en filedruk, is milieuvriendelijk en bovenal gezond. Voor een gemiddelde Nederlander zou gemiddeld één keer per week de fiets pakken al grote voordelen opleveren . Het zou 338,50 euro aan autokosten besparen , het reduceert de CO2 uitstoot met 122.096 gram en het zorgt voor de verbranding van 15.496 calorieën, evenveel als 60 Magnum ijs. In het vlakke Nederlandse land speelt de wind de woon-werkfietser nogal eens parten. De elektrische fiets wordt meer en meer gezien als ideaal vervoersmiddel omdat het zowel de voordelen van gemotoriseerd vervoer biedt, als de voordelen van de fiets. De afgelopen tijd is de verkoop van elektrische fietsen dan ook sterk gegroeid. Willem Buitenhuis, directeur Giant Nederland; “In deze tijd hechten mensen meer en meer waarde aan hun lichamelijke gezondheid en het milieu. Vanuit de markt vernemen we dat men meer en meer bereid is de auto te laten staan mits er een goed alternatief is. De elektrische fiets is met een 130 km actieradius een goed alternatief in het woon/werk verkeer. Stel je eens voor wat de voordelen voor de gezondheid, het milieu en de filedruk al zouden zijn als 10% van de 60.000 werkende op Schiphol regelmatig de (elektrische) fiets zou nemen.”

King Liu
King Liu is een grootheid in Azië, zowel op maatschappelijk als economisch gebied. Door zijn verdiensten als oprichter en CEO van Giant groeide hij uit tot captain of industry. Door zijn staat van dienst vroeg de Taiwanese president hem toe te treden tot zijn selecte groep persoonlijke adviseurs. King Liu adviseert de president over verkeerstechnische zaken met een scherp maatschappelijk oog. Dit alles met hetzelfde doel dat hij heeft met zijn bezoek aan Nederland: fietsen voor woon-werkverkeer promoten ten behoeve van milieu, verkeer en gezondheid.

Plaats een reactie