“Kindersterfte daalt bij inzet vrouwen in gezondheidszorg”

Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan een half miljoen vrouwen tijdens de zwangerschap of aan complicaties bij de bevalling. Dit overkomt met name vrouwen in landen waar primaire gezondheidszorg niet voorhanden is, te ver weg is, of van slechte kwaliteit is. En dat is onnodig, vindt kinderrechtenorganisatie Save the Children, want met meer en beter gekwalificeerd medisch personeel zou het grootste deel van deze sterfgevallen kunnen worden voorkomen.

Uit het rapport ‘Women on the Front Lines of Health Care’ dat vandaag verschijnt blijkt dat met name vrouwelijke gezondheidswerkers een cruciale rol spelen in het redden van het leven van vrouwen, pasgeboren baby’s en jonge kinderen. Als ontwikkelingslanden investeren in het opleiden van vrouwelijk medisch personeel, dan daalt de moeder-en kindersterfte zeer. Save the Children pleit wereldwijd dan ook voor het opleiden van meer vrouwelijke dokters, verpleegkundigen en vroedvrouwen.

Het kost veel tijd en geld om een arts op te leiden, maar in ontwikkelingslanden redden getrainde vrijwilligers uit de gemeenschap al vele levens. Dat is goedkoop en effectief gebleken. Met de juiste training en benodigdheden kunnen deze gemeenschapswerkers al heel veel doen. Vrouwen met een paar jaar basisonderwijs kunnen bijvoorbeeld na een korte training kinderziektes herkennen en behandelen. Daarnaast kunnen ze gezonde voeding promoten en de gezondheid van zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen in de gaten houden.

Voor veel vrouwen -met name in ontwikkelingslanden- is het vaak een grote stap om door een mannelijke arts onderzocht te worden. Soms staat een echtgenoot dat zelfs niet toe waardoor de vrouwen (en hun kinderen) niet de medische zorg krijgen die ze nodig hebben. Een vrouwelijke verpleegkundige of vroedvrouw wekt vertrouwen en is in staat ziektes op een laagdrempelige manier te voorkomen en genezen.

Dat investeren in vrouwen echt werkt, blijkt uit veel voorbeelden. Zo is in Nepal door het aanstellen van 50.000 vrouwelijke vrijwilligers in de gezondheidszorg de afgelopen 20 jaar de moedersterfte gehalveerd. Het land ligt daardoor op schema om millenniumdoel 4 ‘Minder Kindersterfte’ te gaan halen. In Bangladesh voeren vrouwelijke gemeenschapswerkers regelmatig huisbezoeken uit waar ze voorlichting geven over voorbehoedsmiddelen en de gezondheid van pasgeboren baby’s controleren. Dit werpt vruchten af. Deze vrouwen hebben een training van zes weken gevolgd, waardoor de kindersterfte sinds 1990 met 64 % is gedaald.

Lees hier het hele rapport ‘Women on the Front Lines of Health Care:

Plaats een reactie