Kinderpsychologie en -ontwikkeling voor Dummies

Begrijp de ontwikkeling van een kind en leer problemen in een vroeg stadium ontdekken. Psychische problemen of stoornissen komen bij veel kinderen voor, maar velen worden daar niet voor gediagnosticeerd. Het herkennen van problemen in de ontwikkeling van een kind kan een lastige taak zijn.

Dit boek is een essentiële handleiding over de ontwikkeling in alle fasen van een kinderleven en biedt uitkomst voor ouders, verzorgers en leerkrachten. Kinderpsychologie en -ontwikkeling voor Dummies staat boordevol deskundige adviezen voor uiteenlopende situaties en bevat checklists die het gedrag van een kind inzichtelijk maken.

Over de auteurs
Laura L. Smith, is klinisch en schoolpsycholoog. Charles H. Elliott, is klinisch psycholoog en medeoprichter van de Academy of Cognitive Therapy.

Kinderpsychologie en -ontwikkeling voor Dummies

Boekgegevens:
Titel: Kinderpsychologie en –ontwikkeling voor Dummies
ISBN: 978-90-430-2310-8
Prijs: 27,95
Pagina’s: 384

Inhoudsopgave
Deel I: Kinderen begrijpen: de grote lijnen
Hoofdstuk 1: Een overzicht van de psychologie van het kind
Hoofdstuk 2: Wat bezielt kinderen?
Hoofdstuk 3: Opvoedingsdoelen

Deel II: Kinderen zien groeien
Hoofdstuk 4: Zwangerschap, bevalling en het eerste levensjaar
Hoofdstuk 5: De peutertijd (een tot en met vier jaar)
Hoofdstuk 6: De basisschooljaren (vijf tot en met twaalf jaar jaar)
Hoofdstuk 7: De tienertijd (dertien tot en met achttien jaar)

Deel III: Kinderen opvoeden
Hoofdstuk 8: Bouwen aan je gezin
Hoofdstuk 9: Optimaal onderwijs
Hoofdstuk 10: Een kindvriendelijke omgeving scheppen

Deel IV: Oog hebben voor ontwikkelingsproblemen
Hoofdstuk 11: Lichamelijke problemen
Hoofdstuk 12: Leerproblemen
Hoofdstuk 13: Autismespectrumstoornissen
Hoofdstuk 14: Emotionele stoornissen
Hoofdstuk 15: Gedragsstoornissen
Hoofdstuk 16: Trauma en kindermishandeling

Deel V: Op zoek naar de juiste therapieën
Hoofdstuk 17: Therapieën waar je wat aan hebt
Hoofdstuk 18: Samenwerken om kinderen te helpen
Hoofdstuk 19: Weten wat je als ouder kunt doen

Deel VI: Het deel van de tientallen
Hoofdstuk 20: Tien manieren om kinderen te kalmeren
Hoofdstuk 21: Tien dingen die op een begaafd kind wijzen
Hoofdstuk 22: Tien tekenen dat een kind hulp nodig heeft