Kinderorthopedie op weg naar volwassenheid

Mede door de ontdekking van de algehele narcose, het introduceren van anti- en asepsis en de mogelijkheid om röntgenfoto’s te maken, kwam de ontwikkeling van de orthopedie vanaf circa 1900 langzaam op gang. Dit gold ook voor de kinderorthopedie. In 1896 vond de eerste gesloten en in 1906 de eerste operatieve repositie van een aangeboren heupontwrichting plaats. Gipsredressies voor klompvoeten worden sinds 1932 uitgevoerd.

In 1984 werd de landelijke Werkgroep Kinderorthopedie in het leven geroepen, onder andere met het doel om de behandeling van weinig voorkomende aandoeningen meer in centra te laten plaatsvinden. Deze ontwikkeling heeft zich toen niet doorgezet.

Door de relatief geringe aantallen te opereren patiëntjes is, om de handvaardigheid van de kinderorthopeed op peil te houden, concentratie van de centra nodig. Prof. Visser pleit er in zijn oratie voor om vijf centra voor kinderorthopedie aan te wijzen. Voor de continuïteit zijn er minimaal twee kinderorthopeden in elk centrum nodig.

In de kinderorthopedische centra moeten in zijn visie alle operatieve behandelingen plaatsvinden. Behandeling van bijzondere aandoeningen zoals bijvoorbeeld een ernstig beenlengteverschil en kinderen die een multidisciplinaire behandeling nodig hebben kunnen maar in een enkel centrum plaatsvinden.

Oratiegegevens
Orateur: dhr. prof.dr. J.D. Visser
Titel: Kinderorthopedie op weg naar volwassenheid
Leeropdracht: Kinderorthopedie, i.h.b. het onderwijs
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 10 januari 2012, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie