Kinderombudsman opent meldpunt voor thuiszitters

De Kinderombudsman opent maandag 27 augustus 2012 een online meldpunt op www.dekinderombudsman.nl, waar kinderen die niet naar school gaan hun ervaringen kunnen vertellen. Ook ouders, leerkrachten, onderwijsconsulenten en andere professionals, die ervaringen hebben met een kind dat (tijdelijk) niet naar school gaat, worden uitgenodigd dit te melden. Kinderombudsman Marc Dullaert gebruikt de meldingen voor zijn onderzoek naar de toegang tot het onderwijs in Nederland. Het meldpunt blijft drie weken geopend.

Recht op onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch zijn er kinderen in Nederland, die niet naar school gaan of langdurig thuis hebben gezeten. De Kinderombudsman onderzoekt hoe het kan, ondanks de Nederlandse leerplicht én het leerrecht uit het Kinderrechtenverdrag. Ook is hij benieuwd naar het verhaal als er inmiddels wél weer een school is gevonden. Hoe is dat gelukt?

De centrale vraag van het onderzoek van de Kinderombudsman is of in Nederland het recht op onderwijs voldoende is geborgd. Ruim een jaar geleden heeft de Nationale ombudsman een rapport uitgebracht met de titel ‘Hoera, wij gaan weer naar school’. De aanbevelingen uit dit rapport en de hoeveelheid klachten over de toegang tot het onderwijs die de Kinderombudsman ontvangt, zijn de aanleiding voor dit onderzoek.

Ruim een jaar thuis
De Kinderombudsman heeft tientallen vragen en klachten ontvangen van kinderen, die niet naar school gaan. Eén daarvan is het verhaal van een 14-jarige jongen, die inmiddels ruim een jaar thuis zit. De middelbare school waar hij op zat, vond dat hij naar speciaal onderwijs moest. De jongen en zijn ouders zijn het daar mee oneens. De ouders, leerplicht en de scholengemeenschap komen er niet uit. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de jongen moet voorkomen bij de rechter voor het overtreden van de Leerplichtwet. Ondertussen zit deze jongen al die tijd thuis, terwijl hij heel graag naar school wil.

Kinderombudsman Marc Dullaert heeft in juli minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW geïnformeerd over het onderzoek. Het onderzoek richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs. Het kan gaan om kinderen die niet naar school gaan, die nergens ingeschreven kunnen worden, of kinderen die wel naar school gaan, maar niet mee doen met het reguliere programma. De Kinderombudsman wil voor zijn onderzoek ook in gesprek gaan met leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten, scholen en het ministerie van OCW. Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek in februari 2013 aangeboden aan de minister van OCW.

Plaats een reactie