Kinderen willen en kunnen nadenken over orgaandonatie

Kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 15 jaar willen en kunnen over orgaandonatie nadenken. Driekwart van hen wil hier zelf een beslissing over nemen. Tweederde geeft aan donor te willen zijn. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoekster Marion Siebelink van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij publiceert deze week over haar resultaten in the European Journal of Public Health.

Siebelink doet al enige jaren onderzoek naar het onderwerp orgaandonatie bij kinderen. Uit haar onderzoek blijkt nu dat liefst 99% van alle kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar bekend is met het onderwerp. 75% van de kinderen wil zelf beslissen of ze donor willen worden. 13% wil dat de ouders hierover beslissen en de rest weet het niet. 66% van de kinderen geeft aan dat ze donor willen zijn; dit percentage is iets hoger dan bij volwassenen, waar dit op dit moment ligt op 59%. Kinderen die positief staan ten opzichte van donatie hebben er thuis vaker over gesproken. Kinderen die geen donor willen worden hebben hiervoor argumenten die overeenkomen met die van volwassenen.

Gesprek thuis
Siebelink heeft tevens onderzocht of orgaandonatie al eens onderwerp van gesprek is geweest tussen kinderen en hun ouders. Hieruit blijkt dat 43% van de kinderen aangeeft er thuis over gesproken te hebben. Hier staat tegenover dat 32% er thuis nog nooit over heeft gesproken en een kwart slechts één keer.

Demografische verschillen
Uit het onderzoek van Siebelink blijkt dat er enkele demografische verschillen zijn te onderscheiden over dit onderwerp. Meisjes hebben vaker over het onderwerp orgaandonatie gepraat dan jongens. Meisjes blijken tevens vaker positief tegenover donatie te staan.

Kinderen zonder religie en kinderen met een rooms-katholieke achtergrond hebben vaker over donatie gesproken en staan meer positief tegenover donatie dan kinderen met een andere religieuze achtergrond.

Siebelink pleit voor meer bewustwording over orgaandonatie bij kinderen en is voorstander van gepaste informatie voor kinderen en hun ouders. Deze informatie kan bijdragen aan een gesprek thuis aan de keukentafel over dit onderwerp.

Plaats een reactie