Kinderen verliezen recht op zorg

Dinsdag 18 februari 2014 is er door de Eerste Kamer gestemd over de Jeugdwet en is deze wet aangenomen. Hiermee wordt de psychische zorg voor jeugdigen definitief uit het verzekerd pakket gehaald en per 2015 bij gemeenten ondergebracht. Voor het Landelijk Platform GGz en bijna 200.000 ouders van kinderen met een psychische aandoening is het een zwarte dag.

Nederland is het enige westerse land dat kinder- en jeugdpsychiatrie anders organiseert en financiert dan andere medische specialismen.

“Het lijkt erop dat het voorkomen van gezichtsverlies bepalend is geweest bij de stemming, en niet de positie van kwetsbare kinderen met een psychische aandoening”, aldus Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz.

Nog nooit heeft de invoering van een wet tot zoveel protest, lobbyacties en publiciteit geleid als deze. Bijna 100.000 mensen tekenden de petitie, waaronder ouders van kinderen met psychische aandoeningen, hoogleraren, psychiaters.

Ondanks de moties die ingediend zijn, is het nog steeds zo dat de bescherming van persoonsgegevens niet goed geregeld is, het recht op zorg verdwenen is, de keuzevrijheid is verslechterd en de gemeenten nog lang niet goed toegerust zijn om ook daadwerkelijk verantwoordelijk te kunnen zijn om de psychische zorg aan de kinderen te kunnen leveren.

De gehele GGZ heeft steeds hun zorgen geuit, met name dat door loskoppeling van de Zorgverzekeringswet het recht op zorg voor kinderen met een psychische aandoening in het gedrang komt en een ongelijke toegang tot medische zorg ontstaat in vergelijking tot kinderen met een lichamelijke aandoening.

Hoe verder?
Staatssecretaris van Rijn garandeert dat kinderen met een psychische aandoening ook na de overheveling gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. Hij zegt toe dat het recht op zorg en de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige psychische zorg voor kinderen wordt geborgd. Gemeenten zijn nadrukkelijk aan zet. In een kort tijdsbestek moeten zij een enorme kennisachterstand op het gebied van de jeugd-GGZ inhalen, en hun infrastructuur hierop inrichten. Wij gaan op korte termijn met de staatssecretaris om tafel om hierover duidelijke afspraken te maken, zodat geen kind tussen wal en schip valt.