Kinderen vanaf 1 jaar aanmelden voor Haagse basisscholen

0
666

Ouders kunnen hun zoon of dochter vanaf 1 jarige leeftijd aanmelden op één Haagse basisschool. Op een vast moment in het jaar horen ouders vervolgens of hun kind op de school van hun keuze terecht kan. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2013.

Dit zijn de Haagse schoolbesturen Primair Onderwijs en wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening) overeengekomen. De afspraken moeten ervoor zorgen, dat ouders een faire kans krijgen dat hun kind op de door hen gewenste basisschool komt.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “Met de nieuwe regeling komt er meer rust en duidelijkheid rond de aanmelding op de basisschool. Het verkleint de kans dat je je zoon of dochter te laat inschrijft op de school die je voorkeur heeft. Ouders moeten af van de druk om direct na de geboorte van hun kind een passende basisschool te vinden. Voor ouders en kinderen is de nieuwe regeling een stap vooruit.”

Wiely Hendricks, voorzitter Platform Primair Onderwijs: “De regeling zal meer eenduidigheid brengen voor ouders in het proces van aanmelden bij een school. Dat is winst. Maar er mag niet worden verwacht dat met de nieuwe regeling een einde komt aan de wachtlijsten op scholen.”

Inschrijvingsprocedure vanaf 2013
Vanaf het moment dat een jongen of meisje 1 jaar oud is, kan het kind worden aangemeld bij een Haagse basisschool. Het is dan niet mogelijk het kind ook op andere scholen aan te melden. Alle ouders horen tegelijkertijd of hun kind op de school van hun voorkeur terecht kan. Een geautomatiseerd systeem moet ervoor zorgen dat alle aanmeldingen in de stad soepel en volgens deze afspraken verlopen. De schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor toelating en inschrijving.

Achtergrond regeling
Doordat een minimum leeftijdgrens voor aanmelding nu ontbreekt, melden ouders hun kinderen steeds vroeger aan bij basisscholen. Soms zelfs al vlak na de geboorte van hun kind. Daardoor moeten sommige populaire scholen kinderen al weigeren als deze 8 weken oud zijn, schrijven ouders hun kind op meerdere scholen in en ontstaan wachtlijsten met dubbelingen erin. Sommige ouders vissen achter het net en kunnen niet terecht op een school in hun wijk.

De wens voor een vaste leeftijdsgrens was eerder al door gemeente en schoolbesturen geuit in de Haagse Educatieve Agenda 2010-2014, die eind 2009 werd vastgesteld. Gemeente en schoolbesturen zullen gezamenlijk de stappen zetten die nodig zijn voor de invoering van deze regeling per 2013, waaronder het benaderen van medezeggenschapsraden en de communicatie met de ouders in de stad.