Kinderen van zieke ouders banger en somberder

Kinderen met een chronisch zieke ouder blijken meer angsten, teruggetrokkenheid, somberheid en lichamelijke klachten te vertonen dan andere kinderen. Agressief en regeloverschrijdend gedrag komt bij deze kinderen juist zelden voor. Dit concludeert Dominik Sieh.

Kinderen die opgroeien met een chronisch somatisch zieke ouder worden regelmatig geconfronteerd met de emotionele en praktische gevolgen. Verondersteld wordt dat deze kinderen stress ervaren en aanhoudende stress resulteert in uiteenlopende ontwikkelingsproblemen.

Uit het onderzoek van Sieh blijkt dat zij veel mantelzorgtaken hebben die zij bovendien als negatief beleven. Gezien de verhoogde kans op problemen zouden kinderen volgens Sieh met een chronisch somatisch zieke ouder steun moeten krijgen uit hun omgeving. Met behulp van de resultaten is een signaleringsinstrument ontwikkeld dat de kans op toekomstige problemen bepaalt.

De zorg voor kinderen met een zieke ouder kan zich het beste richten op het vergroten van de weerbaarheid en de zelfwaarde van het kind. De resultaten geven aan dat het belangrijk is goede familiebanden te stimuleren om het stressniveau te verlagen. Na de diagnose van een chronisch somatische aandoening bij de ouder zou zich de zorg dan ook moeten richten op het hele gezin.

Promotie: Dhr. D.S. Sieh: The impact of parents’ chronic medical condition on children. Promotoren zijn dhr. prof. dr. D.A.V. van der Leij en dhr. prof. dr. F.J. Oort.

Plaats een reactie