Kinderen op dagverblijf hebben vaker diarree

Kinderen op kinderdagverblijven hebben vaker diarree of buikgriep dan andere kinderen. Vaak ook ernstiger. Ze gaan hiervoor vaker naar de huisarts en naar het ziekenhuis. Bij kinderdagverblijven waar de ouders hun kind, als het ziek is, thuis moeten houden en kinderdagverblijven waar leidsters minder wisselen tussen groepen, komt minder diarree voor. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het RIVM en het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Vaker ziek
De helft van de Nederlandse kinderen onder de vier jaar (350.000) gaat wekelijks naar een van de 6000 kinderdagverblijven. Het idee dat zij vaker ziek zijn dan andere kinderen is wijdverbreid. Toch is er weinig onderzoek gedaan om te zien of dit klopt. Onderzoekers van het RIVM zijn hiervoor het kinderdagverblijf ingedoken en vergeleken hun bevindingen met gegevens uit huisartspraktijken van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Ze spitsten hun onderzoek toe op buikgriep of diarree, met of zonder braken, misselijkheid of koorts.

Dieren en zandbakken
Vergeleken met alle Nederlandse kinderen van dezelfde leeftijd blijken kinderen op kinderdagverblijven 40% meer kans op buikgriep of diarree te hebben. Vooral de kinderen onder de twee jaar lopen risico. Zij gaan daarvoor 70% meer naar de huisarts. Dat wil zeggen dat per 1000 kinderen hiervoor per jaar 80 kinderen naar de huisarts gaan, tegenover 47 normaal. En ze hebben daarvoor ook 70% meer kans op een ziekenhuisopname. Als het kinderdagverblijf dieren houdt, een zandbak of zwembadje heeft, is de kans op diarree groter en ook als medewerkers veel wisselen tussen groepen. Als het kinderdagverblijf strikt de regel toepast dat zieke kinderen thuisgehouden moeten worden, blijken er minder andere kinderen besmet te raken, zo toont het onderzoek aan.

Thuishouden
“Diarree – en complicaties daarvan zoals uitdroging – komt dus vaker voor op kinderdagverblijven”, stelt NIVEL-onderzoeker, huisarts en epidemioloog Gé Donker. “Gebrekkige hygiëne blijkt echter niet de belangrijkste reden. Andere factoren, zoals of ouders zieke kinderen thuis moeten houden of dat medewerkers veel wisselen tussen groepen, hebben meer invloed. Goed handen wassen en andere hygiënemaatregelen op kinderdagverblijven blijven natuurlijk belangrijk, maar ter voorkoming van ziekte bij andere kinderen moeten ouders zieke kinderen vooral thuishouden.”

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
Het RIVM deed onderzoek in een netwerk van 100 kinderdagverblijven en bij een groep van 8500 gezinnen met jonge kinderen. Voor gegevens over het huisartsenbezoek is gebruikgemaakt van cijfers uit de Peilstations van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij 386 huisartspraktijken met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten.

Veertig van deze praktijken, met 57 huisartsen – de peilstations – rapporteren ook wekelijks over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. Deze peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

Plaats een reactie