Kinderen met sterk werkgeheugen kunnen beter rekenen

Bij kinderen in groep 3 en 4 hangt de ontwikkeling van het werkgeheugen sterk samen met de ontwikkeling van hun rekenvaardigheid. Kinderen met een sterk werkgeheugen kiezen slimmere rekenstrategieën en maken bovendien minder rekenfouten. Dat concludeert Sanne van der Ven in haar proefschrift.

In het dagelijkse, drukke leven moet je vaak kort dingen onthouden terwijl je ook bezig bent met andere dingen. Je moet bijvoorbeeld even een telefoonnummer onthouden terwijl je aan het bedenken bent wat je tegen die persoon wilt zeggen. Dit kort vasthouden van informatie terwijl je ook druk bezig bent met andere dingen wordt ook wel het werkgeheugen genoemd.

Het onderzoek van Van der Ven laat zien dat het werkgeheugen een heel belangrijke rol speelt bij het leren rekenen. Kinderen met een goed werkgeheugen maken minder rekenfouten en zijn in staat slimmere rekenstrategieën te gebruiken. Zij ontwikkelen zich dan ook sneller op rekengebied dan kinderen die een minder goed werkgeheugen hebben. Andere vaardigheden waarvan ook gedacht werd dat ze belangrijk zijn om goed te kunnen rekenen, zoals het kunnen onderdrukken van impulsen en het vlot kunnen wisselen tussen taken, bleken in dit onderzoek juist veel minder van belang.

Promotiegegevens
Promovendus: Sanne van der Ven
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: The structure of executive functions and relations with early math learning
Promotor 1: Prof. dr. P.P.M. Leseman
Copromotor 1: Dr. E.H. Kroesbergen
Copromotor 2: Dr. J. Boom
Datum en tijd: 7/7/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

Plaats een reactie