Kinderen met jeugdreuma veilig vaccineren

0
637

Om kinderen met jeugdreuma te beschermen tegen infecties is het van belang dat zij deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het is echter de vraag of deze vaccinaties veilig en effectief zijn in een ontregeld en onderdrukt immuunsysteem.

In haar proefschrift toont Evelien Zonneveld-Huijssoon aan dat de in 2002 ingevoerde Meningococcen-vaccinatie veilig en effectief is bij jeugdreuma of JIA. Nader fundamenteel laboratoriumonderzoek laat zien dat de Meningococcen-vaccinatie bij kinderen met een specifieke vorm van JIA gepaard kan gaan met een verhoogde kans op verdere ontregeling van het immuunsysteem.

Deze informatie is van belang voor de ontwikkeling van een veiliger vaccinatiebeleid. Bij patiënten met jeugdreuma is het immuunsysteem ontregeld, waardoor er sprake is van een immuunreactie gericht tegen het eigen lichaam, vooral tegen de gewrichten.

Promotie
Promovendus: Evelien Zonneveld-Huijssoon
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Immune modulation by vaccination in chronic arthritis
Promotor 1: Prof. dr. B.J. Prakken
Promotor 2: Prof. dr. W. Kuis
Copromotor 1: Dr. N.M. Wulffraat
Copromotor 2: Dr. F. van Wijk
Datum en tijd: 24/4/2012 16:15
Locatie: Academiegebouw, Dompleni 29, Utrecht