Kinderen luisteren lui of efficiënt

Kindertaal klinkt anders dan volwassenentaal, onder andere omdat kinderen woorden anders uitspreken. Ze veranderen bijvoorbeeld vaak de articulatiewijze van woorden: wrijfklanken als ‘v’ en ‘z’ worden vaak plofklanken, zoals ‘p’ en ‘t’. ‘Vis’ spreken ze vaak uit als ‘pis’, zand als ‘tant’. Ook lijken kleine kinderen versprekingen vaak niet op te merken: of je nu ‘bal’ of ‘val’ zegt voor bal, ze kijken even snel en lang naar de bal.

Nicole Altvater onderzocht of er een relatie bestaat tussen de ‘fouten’ die kinderen maken in hun uitspraak en de wijze waarop ze fout uitgesproken woorden waarnemen, en of dat anders is voor Nederlandse en Duitse kinderen van één tot drie jaar.

Zij concludeert dat kinderen alleen de belangrijkste klankkenmerken van woorden opslaan en die gebruiken voor woordproductie en -herkenning. Ze kunnen de onderzochte klankcontrasten wel horen, maar lijken die niet te gebruiken voor opslag in het mentale woordenboek.

Biografie
Nicole Altvater-Mackensen (Meerbusch, Duitsland, 1979) studeerde taalwetenschap, psychologie, filosofie en informatica aan de Heinrich Heine universiteit in Düsseldorf.

In 2006 startte ze als junior onderzoeker met haar promotieonderzoek bij de groep Developing phonological representations van het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In 2008 ontving ze een Frye-stipendium voor excellente jonge vrouwelijke wetenschappers. Sinds 2010 werkt Nicole Altvater-Mackensen als postdoc onderzoeker aan de Georg August universiteit in Göttingen.

E-mail: Nicole.Altvater-Mackensen@zentr.uni-goettingen.de

Promotiegegevens
– Promovendus: mevrouw N. Altvater-Mackensen
– Titel promotie: Do manners matter? Asymmetries in the acquisition of manner of articulation features
– Promotors: Mevrouw prof. dr. P. Fikkert, mevrouw prof. dr. J. Grijzenhout (Universität Konstanz)
– Datum: maandag 27 september 2010, 13:30 uur
– Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
– Faculteit: Faculteit der Letteren

Plaats een reactie