Kinderen: buitenschoolse opvang te ‘schools’

Meer dan tweederde van de kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar ervaart de buitenschoolse opvang (bso) als te ‘schools’. Ze willen veel meer inspraak in wat ze mogen doen. Een kwart noemt de opvang zelfs ‘saai’.

Dit blijkt uit landelijk onderzoek van Eisvrij, een vakantieorganisatie voor kinderen en jongeren. Ook werd aan kinderen gevraagd wat ze van de bso in de vakantieperiode vinden. Slechts een derde van de kinderen zegt daar meestal met plezier naar toe te gaan.

Op basis van het onderzoek dat Eisvrij door een onafhankelijk marktonderzoekbureau liet uitvoeren, concludeert de jeugdvakantieorganisatie dat er veel te verbeteren valt voor bso’s. Zo geeft vier op de vijf (78%) van de kinderen aan niet zo vaak of zelfs nooit op excursie te gaan, terwijl een ruime meerderheid dit wel leuk zou vinden.

Veruit de meeste kinderen willen daarnaast veel meer zelf bedenken wat ze doen op de bso. Slechts 21% geeft aan dat ze die inspraak al hebben.

Eisvrij wil met bso’s gaan samenwerken om een betere invulling te geven aan de vrije tijd van kinderen, zowel doordeweeks als in de vakantie. Bso’s hebben al interesse getoond in een nieuw programma waarbij kinderen met een terreinwagen wekelijks van school worden gehaald en dingen gaan doen waar ze zelf om hebben gevraagd.

Plaats een reactie