Kinderdagverblijf beschermt niet tegen astma

Vaak verkouden zijn op het kinderdagverblijf beschermt niet tegen astma of allergie. Veel ouders denken onder het motto ‘Dat is goed voor de weerstand’, dat kinderen baat hebben bij blootstelling aan infecties op jonge leeftijd. NWO-onderzoeker Daan Caudri bewijst het tegendeel. Hij promoveert op 3 december aan de Erasmus Universiteit op zijn onderzoek naar astma bij jonge kinderen.

Kinderen die voor hun tweede jaar regelmatig naar een kinderdagverblijf gaan, blijken op achtjarige leeftijd net zo veel last te hebben van astmasymptomen of allergische overgevoeligheid als kinderen die tot hun tweede thuis zijn gebleven. Maar de baby’s en peuters die naar een kinderdagverblijf gingen waren op jonge leeftijd juist vaker ziek, zo blijkt uit het onderzoek van Caudri.

Op hele jonge leeftijd hebben kinderen met aanleg voor astma en allergie meer last van verkoudheden en infecties. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk lucht krijgen en piepen en hoesten veel. Caudri benadrukt daarom dat ouders zich niet verplicht moeten voelen om hun kinderen naar een kinderdagverblijf te sturen. Het helpt niet tegen astma, en als een kind buitenproportioneel veel last heeft van infecties, is het wellicht verstandig om een kind niet naar een dagverblijf te sturen.

Hoewel de kinderdagverblijf-kinderen op jonge leeftijd vaker ziek zijn, zijn ze minder vaak ziek als ze net naar de basisschool gaan. Kleuters die op dat moment voor het eerst met grote groepen kinderen in aanraking komen, worden dan vaker ziek omdat alle infecties voor hen ‘nieuw’ zijn. De infectieklachten verschuiven door het dagverblijf dus naar jongere leeftijd.

Astma behandelen
Luchtwegklachten en astmatische klachten zijn een veelvoorkomend probleem bij kinderen. Toch blijft het voor artsen lastig om de ernst van de klachten te bepalen. Caudri ontdekte dat veel kinderen tussen 2 en 8 jaar mogelijk niet goed behandeld worden voor astmatische klachten. 30 procent van de achtjarigen met ernstige astmatische symptomen gebruikte geen inhalatiemedicijnen. Tegelijkertijd zei ongeveer de helft van de kinderen die ten minste twee jaar inhalatiemedicijnen gebruikten, dat zij diezelfde twee jaar geen enkele keer last hadden gehad van een piepende ademhaling. Zowel over- als onderbehandeling komen dus kennelijk veel voor.

Om astma beter te kunnen voorspellen en diagnosticeren, ontwikkelde Caudri een test waarin met acht verschillende factoren rekening kan worden gehouden. Met die test kan het risico op het ontwikkelen van astma al op het moment dat het kind zich voor het eerst met klachten bij de dokter meldt goed voorspeld worden. Dit kan voor artsen een handig hulpmiddel zijn.

Het onderzoek van Caudri maakt onderdeel uit van de grootschalige PIAMA-studie. Bijna 4000 kinderen worden binnen die studie gedurende acht jaar gevolgd. Daan Caudri voerde zijn onderzoek uit aan de afdeling Kinderlongziekten van het Erasmus MC – Sophia. Zijn onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Plaats een reactie