Kinderboekenweek: helden – in opvoeding?

Het thema Helden van komende Kinderboekenweek (5 tm 15 oktober 2011) gaat over dapper durven zijn. GGD Hollands-Noorden en lokale bibliotheken grijpen dit onderwerp aan om ouders bij te praten over positieve opvoeding. Mooie brug naar de week van de opvoeding (10 tm 17 oktober 2011).

Kinderen zien hun ouders vaak als voorbeeld. Het thema van deze Kinderboekenweek wordt daarom aangegrepen om stil te staan bij verhogen van veerkracht bij kinderen door positieve opvoeding. In dat kader worden er in samenwerking met de lokale bibliotheken en GGD Hollands-Noorden lezingen georganiseerd tijdens de Kinderboekenweek.

Lezingen over opvoeden
Opvoeden doet ieder op zijn eigen manier. Ouders bepalen zelf welke vaardigheden zij belangrijk vinden. Toch is er een aantal basisvaardigheden dat elk kind in zijn of haar leven nodig heeft. Ouders hebben een belangrijke rol om kinderen te stimuleren zich deze basisvaardigheden eigen te maken.

Positief opvoeden werkt
Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is ruim 30 jaar geleden ontwikkeld in Australië. Het programma is gebaseerd op vele jaren van onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en heeft bewezen dat het werkt. Het programma wordt in veel landen over de hele wereld gebruikt en er zijn al veel opvoeders mee geholpen.

Voor meer informatie over bevorderen van veerkracht bij kinderen door positief opvoeden en de activiteiten tijdens de Kinderboekenweek www.ggdhollandsnoorden.nl. Voor meer informatie over de week van de opvoeding van 10 tm 17 oktober 2011, zie: www.weekvandeopvoeding.nl.

Plaats een reactie