Kinderbijslag één keer per jaar aangepast

De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2013 en 2014 één keer per jaar aangepast aan de ontwikkelingen van de prijzen. Gebruikelijk is dat het bedrag van de kinderbijslag jaarlijks op 1 januari en op 1 juli wordt geïndexeerd.

De ministerraad heeft vrijdag 1 juni 2012 op verzoek van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestemd met het indienen van dit voorstel tot een tijdelijke wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet bij de Tweede Kamer.

Als gevolg hiervan wordt de kinderbijslag per 1 juli 2013 verhoogd, in plaats van per 1 januari 2013. De daarop volgende indexatie vindt dan weer plaats op 1 juli 2014. De kinderbijslag wordt hierdoor in 2013 en 2014 naar verwachting met ongeveer 2 procent minder verhoogd dan met een halfjaarlijkse indexatie het geval geweest zou zijn.

De wetswijziging, die al was aangekondigd in de begroting van SZW voor 2012, levert een besparing op van 22 miljoen euro in 2013, oplopend tot 68 miljoen euro in 2016.

Plaats een reactie