Kinderarts Marjo Jager gaat patiëntveiligheidsbeleid coördineren

Kinderarts Marjo Jager die tot voor kort op de locatie Carolus actief was, zal per 1 september haar functie als praktiserend kinderarts neerleggen. Vanaf die datum zal zij zich gaan inzetten voor het patiëntveiligheidsbeleid in het ziekenhuis.

Eén van Jagers aandachtsgebieden was de groep kinderen met endocriene ziekten. Dr. Edgar van Mil zal de meeste van haar patiënten overnemen. Dokter Van Mil is volledig bevoegd om alle endocrinologische behandelingen te geven, zodat patiënten daarvoor niet meer naar het Radboud doorverwezen hoeven te worden.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland worden. En aantal jaren geleden is reeds binnen het cluster Kwaliteit & Organisatie een coördinator Patiëntveiligheid aangesteld. Marjo Jager is door de Raad van Bestuur benoemd als voorzitter van de centrale commissie Veilig Incidenten Melden. In die functie is zij verantwoordelijk voor de analyse van afdelingsoverstijgende incidenten en voor de advisering aan de Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf over verbeteracties. Mevrouw Jager zal het calamiteitenonderzoek, de calamiteitenrapportage en de implementatie van verbeterstappen gaan coördineren vanuit de Raad van Bestuur. Zij wordt hét aanspreekpunt op dit terrein voor de interne organisatie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In 2012 moeten alle ziekenhuizen over een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem beschikken.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Plaats een reactie