Kind vaker ziek door stress tijdens zwangerschap

Als een moeder tijdens haar zwangerschap veel angst en stress heeft ervaren, heeft haar kind in het eerste levensjaar ook meer gezondheidsproblemen. Naarmate de moeder meer stress en zorgen heeft, is het kind ook vaker ziek, zo blijkt uit een van de studies waarop Roseriet Beijers op 29 oktober 2012 promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Van de ziektes bij baby’s kan tien procent worden verklaard door stress en angst in de zwangerschap. Het gaat dan om algemene ziektes, zoals koorts, oor- en oogontsteking, ziektes van de luchtwegen en huidklachten, niet om spijsverteringsziekten. Daarnaast krijgen de baby’s vaker antibiotica voorgeschreven. Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de relatie tussen angst en stress bij de zwangere moeder en ziektes en antibioticagebruik van de baby.

Langlopend onderzoek
Het onderzoek van Beijers maakt deel uit van het langlopend onderzoek naar Basale Invloeden op Baby Ontwikkeling (BIBO). Dit onderzoek heeft bijna tweehonderd moeders en hun kinderen intensief gevolgd vanaf de zwangerschap en tijdens de eerste levensjaren.

Roseriet Beijers kijkt in één van haar studies naar de ervaren stress en angst bij de moeder in de laatste drie maanden van de zwangerschap en het aantal keer ziek zijn van het kind. Moeders rapporteerden hun stress en angst aan de hand van vragenlijsten. Daarnaast werden speekselmonsters verzameld door de moeders om het stresshormoon cortisol te meten. Informatie over de gezondheid van de baby werd verkregen in maandelijkse interviews tijdens het eerste jaar.

Enige stress is normaal
Roseriet Beijers: ‘Enige stress in de zwangerschap is normaal. Er gebeurt en verandert veel in die periode van je leven. Zo kun je bang zijn voor de bevalling of bang zijn dat er iets met je kind is. In deze studie zien wij echter dat hoe meer van deze stress en angst de moeder ervaart, hoe vaker het kind ziek is. We weten niet of het kind ook langer ziek is. Of angst en stress van de zwangere moeder ook daadwerkelijk het immuunsysteem van haar baby beïnvloeden – wat in dieronderzoek en enkele humane studies is aangetoond – kan met behulp van deze studie niet worden gezegd’.

Toekomst
Het is nog niet duidelijk wat het vaker ziek zijn als baby, zegt over ziek zijn in het verdere leven. Beijers: ‘Misschien zijn deze kinderen later juist minder ziek omdat ze al meer ziektes hebben meegemaakt en daardoor meer weerstand hebben. De groep die wij onderzoeken is nu zes jaar. We blijven ze volgen, zodat we daar hopelijk over enkele jaren wat meer over kunnen zeggen’.

Plaats een reactie